Epidemiológovia konštatujú, že v uplynulom 23. kalendárnom týždni sa v Banskobystrickom kraji mierne zvýšil počet chorých na ARO (7,9 percent), aj na chrípku (32 percent). V absolútnych číslach ide však o zanedbateľné číslo.

Na respiračné ochorenia je chorých len 733 ľudí, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 246 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V prípade CHPO počet chorých v kraji je 22, čo je chorobnosť len 7 na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V medziročnom porovnaní je ARO menej o 74 percent a výskyt chrípky je nižší až o 84 percent.

V 23. kalendárnom týždni banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) evidoval, že najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen a Žiar nad Hronom. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je takmer polovica z uvedeného poštu z okresu Veľký Krtíš.

Z hľadiska veku je aktuálne najvyššia chorobnosť na ARO u seniorov, len po 112 prípadov je v ostatných vekových kategóriách. Nízky je aj počet skomplikovaných prípadov – vyskytlo sa len 12 prípadov zápalu dutín a po dva prípady zápalu stredného ucha a zápalu pľúc. Z hľadiska veku je aktuálne najvyššia chorobnosť na ARO u seniorov (306), len po 112 prípadov je v ostatných vekových kategóriách.