Výťažok z minuloročného primátorského punču už má svojho adresáta. Sumu vo výške 800 eur, ktorú radnica vyzbierala počas charitatívnej akcie na Námestí SNP v Banskej Bystrici 21. decembra 2011, bola použitá na nákup výpočtovej techniky.

Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola v pondelok odovzdal členom denného centra Na Uhlisku 1 pracovnú stanicu s operačným systémom, monitor a laserové multifunkčné zariadenie.

„Po konzultácii s členmi rady seniorov a po zvážení, že rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, sme sa rozhodli vyzbieranú sumu investovať do nákupu výpočtovej techniky pre našich seniorov. Skôr narodení Banskobystričania aj počas tradičnej Akadémie európskeho seniora, ktorú pre nich organizujeme pravidelne v októbri, počas mesiaca úcty k starším, dlhodobo pozitívne reagovali na ponuky získavania počítačových zručností. Som presvedčený, že viac ako dvesto členov denného centra Na Uhlisku privíta tento dar a bude ho v plnej miere využívať“, skonštatoval krátko po stretnutí primátor Peter Gogola.

V Banskej Bystrici pracuje jedenásť denných centier, ktoré združujú približne 1400 členov.