V tohtoročných komunálnych voľbách, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnia v novembri, budeme v Banskej Bystrici voliť inak. Mení sa rozloženie jednotlivých volebných obvodov, za ktoré si volíme poslancov do zastupiteľstva.

Mestskí koaliční i opoziční poslanci, ale aj verejnosť, dlhodobo kritizovali doterajšie rozdelenie mesta na štyri volebné obvody. Potreba zmeny vyústila do zriadenia samostatnej komisie zastupiteľstva, ktorá sa úpravou obvodov postupne zaoberala v posledných rokoch.

Výsledkom jej práce bolo utorňajšie hlasovanie mestských poslancov. Zastupiteľstvo malo pôvodne predložený materiál zachovávajúci súčasný počet štyroch obvodov, avšak so zmenou, kedy sa Fončorda pripojila k Skubínu a Podlaviciam, pričom naopak severné obvody mesta dosiaľ pripojené k Podlaviciam pripadli k Sásovej. Rovnako sa Radvaň mala kompletne pripojiť k južnému obvodu a nespájať s Fončordou, ako doteraz. Z tohto plánu, ktorý podporovala koalícia SMER-SD, SNS však napokon nič nebolo.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Milana Smäda (Klub nezávislých poslancov), za ktorý hlasovali poslanci Banskobystrickej alternatívy, poslanci Klubu nezávislých poslancov a nezaradení poslanci, však napokon prešla výraznejšia úprava volebných obvodov v meste. Mesto sa napokon hlasmi šestnástky poslancov rozdelí až na sedem obvodov. Podľa poslancov budú takto poslanci jednotlivých obvodov lepšie reprezentovať jednotlivé prirodzené časti mesta.

Prvý obvod bude naďalej zahrňovať centrum mesta a reprezentovať ho bude šesť poslancov. Patriť k nemu však už nebudú východné časti mesta, ktoré dostanú vlastný obvod. Dvaja poslanci tak budú reprezentovať Majer, Uhlisko, Senicu a Šalkovú. Tretí obvod s deviatimi poslancami bude pokrývať Sásovú a Rudlovú. Štvrtý obvod – severný, má podobne ako dosiaľ druhý obvod, spájať Podlavice a Skubín s časťami Jakub, Kostiviarska a Uľanka a reprezentovať ho budú dvaja poslanci. Samostatný obvod, ktorý bude reprezentovať sedem poslancov, bude mať Fončorda. Radvaň budú zastupovať traja poslanci a južné časti mesta (Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš) budú v pléne reprezentovať dvaja poslanci.

Celkový počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici sa nemení, zostane na počte 31, čo je najvyšší možný počet, ktorý môže mesto tohto rozsahu mať.