Napriek väčšiemu počtu narodených detí sa nepodarilo zastaviť dlhoročný úbytok obyvateľstva.

V Banskej Bystrici sa aj v roku 2012 narodilo viac detí, než rok predtým. Celkovo v meste pribudlo 379 Banskobystričanov a 352 Banskobystričaniek. Oproti roku 2011 ide o nárast pôrodnosti o pätnásť detí. Medzi chlapcami dominovali mená ako Martin, Lukáš alebo Lucas, Michal a Jakub. Dievčatám vyberali rodičia najmä mená ako Ema, respektíve Emma, Sofia alebo Sophia a Hana. Malí Banskobystričania sa ale volajú napríklad aj Angie, Erin, Genevieve, Jazmin, Kenya, Kylie, Soraya či Neilo.

Štatistika banskobystrického Matričného úradu v meste zaznamenala v uplynulom roku 345 úmrtí mužov a 323 úmrtí žien. Napriek faktu, že sa v meste narodilo viac detí, ako bol počet zomrelých, počet obyvateľov mesta klesol k 31.12.2012 na 78 068 obyvateľov. K rovnakému dátumu roku 2011 žilo v Banskej Bystrici 78 327 ľudí. Nepriaznivý vývoj ovplyvnilo najmä odsťahovanie sa 1 222 obyvateľov, pričom pod Urpín sa ich prisťahovalo 876. V metropole Banskobystrického kraja žije trvale viac žien (41 351) ako mužov (36 717).

Banskobystričania uzavreli v roku 2012 celkom 421 sobášov, ktoré ale uzatvárali aj mimo mesta, a preto bolo v celom matričnom obvode zaznamenaných o niečo menej, presne 374 sobášov. Z nich bolo 156 cirkevných a 218 obradov sa uskutočnilo civilným spôsobom. Najviac manželstiev vzniklo v septembri, kedy si svoje áno povedalo až 54 párov. Pätnásť z nich v jeden dátum – 22. septembra. Najmenej sobášov sa uskutočnilo v januári a marci, kedy ich bolo v Banskej Bystrici len deväť. V roku 2012 bolo v meste zapísaných aj 182 rozvodov.

Počet obyvateľov k 31. decembru za posledných 10 rokov

Ak by krivka z posledného desaťročia v Banskej Bystrici pokračovala v nezmenenej podobe, o dvesto rokov by pod Urpínom nežil jediný obyvateľ.

2002 – 82 299

2003 – 81 759

2004 – 81 698

2005 – 81 281

2006 – 80 080

2007 – 79 670

2008 – 79 197

2009 – 79 003

2010 – 78 724

2011 – 78 327

2012 – 78 068