Živý betlehem aj tento rok doplní program banskobystrických vianočných trhov. Program v podaní Spoločnosti veselých šermiarov Cassanova si budeme môcť pozrieť v nasledujúcu sobotu i nedeľu.

betlehemTradičný, živý biblický výjav o narodení Ježiša Krista v Betleheme, ktorý nesporne patrí k Vianočným sviatkom, bude aj tento rok vrcholom predvianočných trhov.

Program živého betlehemu si budete môcť pozrieť v sobotu 19. decembra, ako aj v nedeľu 20. decembra o 16., 17. a 18. hodine. Určený pre každého, kto si chce vychutnať predvianočnú atmosféru, a na chvíľu sa pozastaviť v dňoch najväčšieho zhonu.

Živý betlehem bude v podaní veselých šermiarov Cassanova z Banskej Bystrice, ktorých bude sprevádzať anjel, živé zvieratá ale aj padajúca hviezda. Cassanova je skupina ľudí zaoberajúca sa šermom, dobovými historickými výjavmi, predstaveniami a rekonštrukciami. Veselou formou prezentuje výjavy z histórie a prináša divákom dokonalú ilúziu a prenesenie do historických čias. Betlehem na námestí bol aj minulý rok…