Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici usporiadalo už XXII. ročník Krajskej súťaže hasičských jednotiek v hasičskom športe.

Tá sa uskutočnila 5. júna 2018 v areáli štadióna SNP na Štiavničkách v Banskej Bystrici a 6. júna 2018 v priestoroch Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši a na futbalovom štadióne vo Veľkom Krtíši.

Prvý deň súťaže hasiči súťažili v disciplínach „beh na 100 metrov cez prekážky a štafeta 4×100 metrov“. Nasledujúci deň na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši plnili disciplínu „výstup do 4. nadzemného podlažia cvičnej veže“. Popolduní sa súťažiaci presunuli na futbalový štadión vo Veľkom Krtíši, kde pokračovali súťažnou disciplínou „požiarny útok“.

Krajskú súťaž v hasičskom športe poctil svojou návštevou prezident Hasičského a záchranného zboru generál Alexander Nejedlý, ako aj riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ plukovník Stanislav Celleng

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ocenilo výsledky dosiahnuté v jednotlivých disciplínach hasičského športu a riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Sľúka odovzdal ocenenia:

  • v súťaži jednotlivcov v disciplíne výstup do 4. podlažia cvičnej veže, v ktorej sa na prvom mieste umiestnil Ľubomír Lőrinčík z OR HaZZ v Lučenci s časom 15,86 sek., na druhom mieste sa umiestnil Peter Šulek z OR HaZZ v Lučenci s časom 18,17 sek. a tretie miesto obsadil Peter Lörinčík z OR HaZZ v Lučenci s časom 18,60 sek.;
  • v súťaži jednotlivcov v disciplíne beh na 100 m cez prekážky, v ktorej sa na prvom mieste umiestnil Marek Derdák z OR HaZZ v Revúcej s časom 18,30 sek., na druhom mieste Ľubomír Lőrinčík z OR HaZZ v Lučenci s časom 18,34 sek. a na treťom mieste Michal Marcinek z OR HaZZ v Lučenci s časom 18,72 sek.;
  • v dvojboji jednotlivcov, v ktorej sa na prvom mieste umiestnil Ľubomír Lőrinčík z OR HaZZ v Lučenci s časom 34,20 sek., na druhom mieste Peter Šulek z OR HaZZ v Lučenci s časom 37,13 sek. a na treťom mieste Michal Marcinek z OR HaZZ v Lučenci s časom 37,62 sek.;
  • v súťaži družstiev za celkové výsledky dosiahnuté v hodnotení všetkých disciplín, v ktorej sa na prvom mieste umiestnilo súťažné družstvo z OR HaZZ v Lučenci, na druhom mieste súťažné družstvo z OR HaZZ v Rimavskej Sobote a na treťom mieste súťažné družstvo z OR HaZZ vo Veľkom Krtíši.

Hasičov v akcii budú môcť Banskobystričania vidieť aj na budúci týždeň. V priestoroch Europa SC sa uskutoční ďalší ročník Dňa hasičov a súťaže TFA Slovakia 2018.

Deň hasičov a súťaž TFA Slovakia 2018