Aj  Banská Bystrica sa zapojí do Svetového týždňa glaukómu, ktorý od 9. marca do 15. marca 2014 vyhlásila Svetová glaukómová asociácia. V priestoroch Cikkerovej siene Radnice sa  10. marca 2014 o 10.00 a 14.00 hod. uskutoční verejná bezplatná prednáška o ochorení, ktoré je častou príčinou slepoty – glaukóme, nazývanom aj zelený zákal.

ocne vysetrenie foto jan miskovicDôležitosť prevencie pripomenie bezplatné meranie vnútroočného tlaku, ktoré sa uskutoční v obchodnom centre Europa shopping center 12. marca od 10.00 do 16.00 hod. Počas oboch akcií prebehne aj zbierka použitých okuliarov pre krajiny tretieho sveta organizovaná Lions klubom.

Na príprave podujatí spojených s informovaním verejnosti o ochorení, ktoré sa v celosvetovom meradle až v trinástich percentách podieľa na slepote, spolupracujú Slovenská glaukómová spoločnosť, občianske združenie Glaukóm, mesto Banská Bystrica, Lions klub, ÚNSS, spoločnosť Geodis Slovakia a OC Europa shopping center. Prednáška v Cikkerovej sieni sa uskutočňuje pod záštitou hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oftalmológiu  MUDr. Marty Ondrejkovej, PhD.

Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu. V dôsledku postupného odumierania jednotlivých vlákien, z ktorých sa zrakový nerv skladá,  dochádza k poruchám v zornom poli pacienta, ktoré si mnohokrát dlhú dobu ani neuvedomuje. Preto sa glaukómu hovorí aj tichý zlodej zraku. Neskoro diagnostikovaný a neliečený glaukóm môže končiť slepotou.

Prvým krokom ku skorej diagnostike glaukómu je informovanosť o tomto ochorení, jeho príznakoch, ako aj o výške vnútroočného tlaku.