Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Obcou Králiky, Správou športových a telovýchovných zariadení  a Slovenským klubom severských a japonských plemien usporiadajú v dňoch 13. až 16. februára 2014 Majstrovstvá Európy FISTC MD/LT Banská Bystrica – Králiky 2014 – preteky psích záprahov na stredné a dlhé trate.

zaprahySlávnostné otvorenie pretekov bude na Námestí SNP v Banskej Bystrici, centrum pretekov na lyžiarskom štadióne na Králikoch a trate budú umiestnené medzi mestom Banská Bystrica, Králikmi a Kordíkmi.

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal 11. decembra člena výboru FISTC – riaditeľa pre stredné a dlhé trate. Olivier Favre navštívil v dňoch 10.- 12. decembra Banskú Bystricu s cieľom skontrolovať pripravenosť Banskej Bystrice a organizátorov na februárové preteky psích záprahov.

Olivier Favre skonštatoval spokojnosť so stavom príprav pretekov, ako aj s traťami,  umiestnením kontrolných bodov a bivaku. Práve bivak bude špecialitou pretekov psích záprahov. Účastníci v kategórii Long skončia po prvej etape nad sídliskom Pršany, kde so svojimi záprahmi prenocujú a ráno z tohto miesta vyštartujú.