Školy, umenie i moderné bývanie. Komenského ulica je jednou z najdlhších ulíc Banskej Bystrice a nachádza sa v bezprostrednej blízkosti centra mesta.

Nachádza sa v lokalite Jesenský vŕšok, respektíve Kačica, podľa ktorých dnes nesú svoj názov aj miestne developerské komplexy moderných bytov. Komenského ulica je však roky známa aj ako dôležitá cestná spojka na severné časti mesta.

Nájdeme tu Gymnázium Andreja Sládkoviča, ale aj budovu Právnickej fakulty UMB. Zájdete sem aj v prípade, ak chcete navštíviť Divadlo Štúdio tanca. Počas rekonštrukcie budovy na Skuteckého ulici tu dokonca sídlil Krajský súd. Nenápadne je tu schovaný aj bývalý Eurohotel, neskôr účelové zariadenie vlády. Pred niekoľkými rokmi sa síce mala budova previesť do vlastníctva mesta pre využitie v sociálnych službách, k tomu však nedošlo.

Ulica, ktorá vďaka dvom významným školám aj dnes patrí vzdelaniu, je pomenovaná po Janovi Amosovi Komenskom.

Jan Amos Komenský bol český pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik. Mal slovenských predkov. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám. Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami. V tom čase mu na mor zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe Labyrint světa a ráj srdce. V roku 1628 opustil Moravu a pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pri tom podporovali bohatí mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu. Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.