Legendárny parížsky Montmartre, ktorý je mnohými považovaný za kultovú mekku umenia, si vzali za inšpiráciu organizátori podujatia Banskobystrický Montmartre. Umelecké sympózium, ktoré odštartuje po skončení Radvanského jarmoku, chce navrátiť Banskú Bystricu medzi významné európske miesta kultúry.

„Banská Bystrica sa po tom, čo všetky priemyselné závody skrachovali, môže vrátiť tam, kde bola počas prvej republiky. Malé, milé mesto, kde sa dejú zaujímavé veci a to je silným magnetom pre cestovný ruch. Vrátil som sa práve z pracovnej cesty po Južnej Morave, kde som videl, že tie veci naozaj môžu fungovať,“ uviedol ďalšie z nových banskobystrických podujatí primátor Peter Gogola.

Priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici bude od 17. do 21. septembra prebiehať sympózium maliarov, sochárov a streetartových umelcov. „Banská Bystrica oplýva obrovským umeleckým potenciálom mladšej i staršej generácie. Pilotným projektom bola Ars Poetica Neosoliensis, kde vznikla myšlienka pospájať umelcov, ktorí sa spontánne začali pripájať,“ vysvetľuje vznik banskobystrického sympózia  jeden z organizátorov podujatia – režisér Igor Šimeg. Každý večer podujatia vyvrcholí hudobne a to popovým, jazzovým, rockovým a muzikálovým večerom. Súčasťou bude ale ďalšie čítanie poézie zo série Ars Poetica Neosoliensis.

Umelci sa rozložia priamo na Námestí SNP, ale aj terasách banskobystrických podnikov, z ktorých niektoré budú navyše ponúkať aj špeciálne umelecké-športové menu. Športové preto, že umelecké sympózium sa v závere týždňa prepojí s prvým ročníkom Banskobystrického maratónu. Sympózium po sebe ale zanechá i trvalú stopu. Vytvorené sochy, ktoré by sa mali inšpirovať významnými osobnosťami i udalosťami mesta. Sochy sa stanú mobiliárom mesta a mali by dotvoriť Lazovnú ulicu.

„Je tu spojitosť s mojou myšlienkou vybudovania banskobystrického panteónu osobností. Rozmýšľal som nad Mestským parkom alebo chodníkom na Urpín a autori nápadu ma posunuli k svojej vízii. V Lazovnej ulici je prakticky na každom dome pamätná tabuľa alebo tam sídlila dôležitá inštitúcia a je pešou komunikáciou, takže je to správne miesto,“ zhrnul Gogola.

Drevené sochy vzniknú aj vďaka podpore Mestských lesov, ktoré dodajú drevo pre umelcov. Po nedávnom zničení výstavy sôch českého umelca, sa ale vynára aj otázka zabezpečenia takejto trvalej expozície v centre mesta: „Z diania okolo sôch máme poučenie, ktoré malo aj personálne dopady. Bude na Mestskej polícii, aby sa postarala, že k poškodeniu týchto sôch nedôjde.“ povedal primátor.