Banská Bystrica oslavovala už po tretíkrát Deň bublín. Bubliny tento raz nelietali na námestí, ale skvelou zábavou pre deti, ich rodičov i starých rodičov ožilo Komunitné centrum na Fončorde.

Na Havranskom pripravilo Komunitné centrum Fončorda, Centrum voľného času Havranské či Občianska rada Fončordy vskutku veselú oslavu medzinárodného dňa bublín.

Program začal o 15-tej hodine vystúpením orientálnych tanečníc a  pre deti boli pripravené tvorivé dielne, a to napríklad vrátane výroby akustických hudobných nástrojov. Pripravené boli pre deti aj viaceré hry a neskôr aj tanečný workshop salsy či tanca merengue, ku ktorému sa mohli pridať aj dospelí. Podvečer potom patril aj kubánskym rytmom, ku ktorým zahral muzikant Adrian Bosco Plaza Carrillo.

To všetko samozrejme popri pokuse o vytvorenie banskobystrického rekordu v počte „bublinkujúcich“. Bublifuky boli v rukách azda každého dieťaťa a bubliny malé i veľké lietali všade naokolo. Organizátori pritom hľadali najaktívnejšieho bulbinkového fanúšika, ale napríklad aj najoriginálnejší bublifuk. Bubble day sa aj tento rok organizoval v tento deň aj v ďalších ôsmych slovenských mestách.