Štátna opera v Banskej Bystrici uvedie počas 14. a 15. októbra komickú spevohru od Bedřicha Smetanu s názvom Predaná nevesta. Aj po viac ako 150 rokoch od svojho prvého uvedenia je stále vnímaná ako „česká klasika“. Na banskobystrickej scéne zaznie už vo svojom štvrtom javiskovom naštudovaní.

Banskobystrická Štátna opera pripravuje návrat tejto opery po 21 rokoch. Vtedy bola uvedená naposledy a za ten čas prišla a odišla generácia divákov aj účinkujúcich. Podľa slov dramaturgičky Alžbety Lukáčovej pôjde tak o novú generačnú výpoveď najmladšej generácie operných realizátorov a ich vnímanie a pohľad na toto dielo.

Keď Bedřich Smetana svojho času začal uvažovať o vytvorení Predanej nevesty, mal za sebou pomerne bohatú skladateľskú kariéru a pracovne úspešný dlhoročný pobyt vo Švédsku. Práve tam bol v pravidelnom styku s viacerými osobnosťami európskeho hudobného života.

Jeho nové dielo však malo špeciálne zadanie. Skladateľ chcel vytvoriť národnú operu, ktorá by vychádzala z charakteristík českej ľudovej kultúry. Zásluhou Emmy Destinovej sa táto opera dočkala 19. februára 1909 aj slávnej premiéry v Metropolitnej opeře v New Yorku. Od tej doby bola opakovane uvedená na všetkých svetových hudobných fórach. Predaná nevesta je vhodná pre rodiny s deťmi, pre náročných divákov i pre tých, ktorí operné umenie len objavujú.

Jej premiéra v banskobystrickej Štátnej opere prebehne počas dvoch dní – 14. a 15. októbra o 18.30 h. Režisérsku taktovku tentokrát prevzala na seba Zuzana Fischer, ktorá je aktuálne najmladšou slovenskou opernou režisérkou. Jej vznikajúci štýl kladie dôraz na emóciu pretavenú do telesného výrazu a vizuálne symbolistické vnímanie. Choreografie opery sa ujala Zuzana Lisoňová. Spoluúčinkuje v nej orchester, zbor a balet štátnej opery.

Rezervácie vstupeniek spolu s možnosťou ich kúpy nájdete aj na stránke Štátnej opery v Banskej Bystrici.