Úspešný banskobystrický plavecký oddiel KTV UMB dáva priestor mladým talentom. Nové nádeje hľadá medzi ročníkmi 1999 a mladšie.

Plavecký oddiel má za sebou niekoľko mládežníckych úspechov na medzinárodnom a domácom poli. Teraz zahajuje nábor nových talentov do prípravky plávania. Podmienkou je schopnosť zaplávať minimálne 25 metrov aspoň jedným plaveckým spôsobom. Nábor bude prebiehať v priebehu budúceho týždňa, je potrebné si so sebou priniesť plavky,  plávaciu čiapku a uterák.

Zraz záujemcov je vo vestibule krytej plavárne UMB Tajovského 40 v Banskej Bystrici.