Parkovanie v Banskej Bystrici na sídlisku Sásová je problémom už niekoľko rokov. Projekt, ktorého cieľom je vytvorenie 227 parkovacích miest za Tatranskou ulicou pozdĺž Saleziánov, je už na spadnutie.

Tatranská ulica je čo do počtu obyvateľov najväčšou ulicou v Banskej Bystrici. Býva na nej približne 4200 ľudí, z ktorých až 3200 je v produktívnom veku. Počet parkovacích miest na zjednosmernenej ulici, ktorou prechádza aj MHD, už dve desaťročia nepostačuje potrebám miestnych obyvateľov.

Jedno z riešení sa po rokoch diskusií napokon našlo. Nové parkovacie plochy majú vzniknúť z druhej strany ulice na jej severovýchodnej časti. Mesto Banská Bystrica zverejnilo projekt, ktorý vypracovala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s. Teraz vyzýva občanov, aby svoje pripomienky a postrehy posielali najneskôr do pondelka 5.novembra 2018 e-mailom na tatranska@banskabystrica.sk.

Plánované parkoviská sú rozdelené na štyri časti podľa jednotlivých blokov, za ktorými vzniknú. Prvá časť je na Tatranskej č.24 – 32 pribudne 56 parkovacích miest. Druhá časť bude na Tatranskej č.34 – 38 a pribudne 41 miest na parkovanie.

Tretia časť je situovaná na Tatranskej č.40 – 60 , kde bude 60 parkovacích miest. V poslednej časti na Tatranskej č.52 – 64 bude až 70 parkovacích miest. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia priľahlých chodníkov a verejného osvetlenia. Kompletný projekt je zverejnený na webovej stránke mesta.