V utorok 1. marca 2011 o 15.00 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutoční vernisáž výstavy umeleckých plagátov Chorvátskeho národného divadla v Záhrebe. Vernisáže sa zúčastní mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku, Jeho Excelencia pán Tomislav Car. Bude to jeho prvá návšteva mesta Banská Bystrica. O kultúrny program sa postarajú študenti Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Bystrice.

Chorvátske národné divadlo vzniklo v druhej polovici 19 storočia. V 90. rokoch 20. storočia začalo tvoriť plagáty na propagáciu svojich predstavení, ale aj za účelom uchovania záznamov z nich. Každá nová produkcia je sprevádzaná plagátom, ktorý vytvára akademický maliar, fotograf, karikaturista alebo insitný umelec. Okrem iných uznávaných umelcov v Chorvátsku a v zahraničí sa predstavia Vasilije Jordan, Ivan Lovrenčić, Edo Murtić, Duško Šibl vďaka, ktorým sa kolekcia umeleckých plagátov stala reprezentatívnou a hodnotnou umeleckou zbierkou. Plagáty, ktoré budú vystavené v Štátnej vedeckej knižnici mapujú produkciu za roky 1990 – 2001. Kurátorom výstavy je doc. Igor Benca, akademický maliar, dekan Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 1. marca 2011 do 15. marca 2011.