Primátor mesta zvolal na 20. júna mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Banskej Bystrici. K prerokovaniu pozastavenia výkonu uznesenia o analýze činnosti PKO a o osadení pamätnej tabule sa nepristúpilo. Mestská rada z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov nebola uznášaniaschopná. V zasadacej miestnosti primátora tak mohla prebehnúť len diskusia niekoľkých poslancov.

Primátor Peter Gogola sa po požiadavke kultúrnej obce mesta o prehodnotenie problematiky PKO rozhodol nepodpísať uznesenie MsZ o jeho zrušení. Nesúhlasí ani s osadením pamätnej tabule na budovu Radnice na námestí SNP, ktorá je venovaná vojakom Červenej armády v súvislosti s oslobodením mesta. Uznesenie o osadení tabule primátor neplánuje podpísať, pretože podľa neho zamlčuje podiel vojakov rumunskej armády na oslobodzovaní mesta.

PKO BBPrítomní poslanci sa vyjadrovali najmä k zrušeniu príspevkovej organizácie PKO Banská Bystrica. Mestské zastupiteľstvo pritom na základe analýzy úradu ešte minulý týždeň rozhodlo o začlenení PKO do štruktúry Mestského úradu. Primátor označil toto rozhodnutie za unáhlené, pričom transformácia PKO by mala prebehnúť len vtedy, keď bude všetko dôkladne premyslené. „Nehovorím, že je to dobré riešenie, ani že je to zlé riešenie, ale je unáhlené,“ povedal Gogola. Ten si osvojil názor kultúrnej obce a čisto ekonomické riešenie podľa neho neposkytuje komplexný pohľad na problematiku. Uznesenie nepodpísal z dôvodu možného ohrozenia fungovania kultúrnych podujatí v rámci mesta. Mestský úrad pritom analýzu zefektívnenia činnosti PKO na základe výzvy poslancov pripravoval už od decembra.

„Mali sme úmysel zefektívniť a posunúť vpred fungovanie PKO. Nebolo naším úmyslom zrušiť PKO, chceme zachovať jeho značku ako aj obsah. Sme radi, že to vyvolalo takú diskusiu o kultúre v meste,“ vyjadril sa predseda väčšinového klubu v MsZ SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS Ladislav Topoľský. Podľa neho by sa začlenením organizácie pod Mestský úrad zlepšilo jej fungovanie najmä po ekonomickej stránke. To by bolo dosiahnuté najmä vďaka kontrole zo strany MsÚ. Martin Turčan (SDKÚ-DS) podotkol, že začlenením Parku kultúry a oddychu pod úrad by sa dosiahla úspora až vo výške 80-tisíc eur ročne. „Nikto nesmeroval rozhodnutie k tomu, aby PKO zaniklo. Neviem pod tlakom čoho ste sa teraz rozhodli nepodpísať to. Myslel som, že sa zhodneme, keďže analýza hovorí jasne a 80-tisíc eur nie je malý peniaz,“ vyjadril sa Turčan na adresu primátora. Aj Pavol Katreniak sa priklonil k názoru, že všetky ekonomické argumenty hovoria v prospech toho, aby bolo PKO a MsÚ pod jednou strechou. Poslanec Milan Smädo sa opätovne zdržal komentovania tejto problematiky. Ak by poslanci chceli zvrátiť rozhodnutie primátora Gogolu, museli by do dvoch mesiacov opätovne potvrdiť svoje rozhodnutie. Za návrh by musela hlasovať trojpätinová väčšina všetkých poslancov.

tabuľaVyjadrenia primátora Petra Gogolu k tematike pamätnej tabule hovorili o tom, že k jej umiestneniu sa pristúpi až po dohode so samotnými Rumunmi, pričom ohľadom tejto otázky má v pláne stretnúť sa s rumunským veľvyslancom.

Pavol Katreniak (BBA) označil za problematický symbol komunistického režimu na danej tabuli. „Ak by sa to malo propagovať, tak bez symbolu komunizmu,“ poznamenal Katreniak. Poslanec Milan Smädo (nez.) zareagoval slovami o zachovaní akejkoľvek histórie. „Roky komunizmu musíme brať tak, ako to bolo. Som toho názoru, že si treba vážiť akúkoľvek históriu a aj toto bolo súčasťou histórie Banskej Bystrice. Veci, ktoré sa týkajú pamätnej tabule, treba dať dokopy tak, aby boli všetci spokojní, no zároveň tak, aby sa zachovala história.“