Mestská príspevková organizácia Park kultúry a oddychu sa už roka 2014 nedožije. Rozhodli o tom v utorok poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí si od tohto kroku sľubujú najmä výraznú úsporu finančných prostriedkov.

radvanský-jarmokDiskusia okolo ďalšej budúcnosti PKO začala ešte minulý rok v decembri, keď poslanec Marcel Pecník (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) navrhol vypracovať analýzu možnosti začlenenia tejto tradičnej kultúrnej organizácie do štruktúry Správy športových a telovýchovných zariadení mesta. Finálnu podobu analýzy predložil úrad poslancom až v júni, keďže od začiatku roka k téme prebiehali diskusie obsahujúce rôzne riešenia. Okrem už spomenutej možnosti sa hovorilo aj vzniku úplne novej mestskej firmy alebo organizácie, ktorá mala dokonca zastrešiť ešte aj Záhradnícke a rekreačné služby mesta. Poslancom sa na PKO nepozdávala napríklad nutnosť sídla v prenajatých priestoroch, aj keď výrazne lacnejších než v minulosti. „Na čo PKO organizuje toľko podujatí a pre koho,“ pýtal sa tiež ešte v decembri poslanec za rovnakú koalíciu Ján Šabo.

Na základe predloženej analýzy a tiež diskusií či už tzv. kultúrnej komisie MsZ i ďalších poslancov, vyplynulo ako najvýhodnejšie riešenie začlenenie PKO do štruktúry Mestského úradu, čo poslanci svojim návrhom napokon aj zrealizovali. Samostatná príspevková organizácia tak na konci roka skončí a jej činnosť sa presunie na plecia úradu.

„Čísla, ktoré poslancom predložil úrad sú zavádzajúce. Nemám už žiadnu možnosť to zvrátiť, je rozhodnuté. V tomto meste sme sa zúžili iba na čísla. Neviem, ako mám ďalej motivovať ľudí. Neboli sme informovaní o tom, ako je to pripravené ďalej,“ zareagovala po rozhodnutí o zrušení organizácie riaditeľka PKO Jana Suraová. Za hlavný nedostatok začlenenia pod úrad považuje zníženie flexibility pri procesoch na úrade: „Ak organizujem jazzový festival a prší, tak kým získam trinásť podpisov na objednanie prestrešenia, tak to jednoducho nebude,“ hovorí. Suraová dodáva, že za viac než rok čo vo funkcii pôsobí, sa PKO zbavilo starých dlhov i pohľadávok, vyriešilo viaceré spory z minulosti a zefektívnilo svoju činnosť.

Spôsob začlenenia PKO bude úrad ešte len hľadať

„Navrhované uznesenie znelo tak, že zastupiteľstvo berie analýzu na vedomie. Na základe neho sa poslanci rozhodli predložiť uznesenie, ktorým zrušujú organizáciu PKO. Ešte musíme počkať či primátor takéto uznesenie podpíše. Pokiaľ áno, budeme sa musieť zaoberať tým, akou formou túto organizáciu začleníme pod úrad,“ približuje prednosta MsÚ Miroslav Rybár. Podotýka, že si je vedomý špecifík, ktoré kultúrna práca obnáša: „Vyvstalo tam viacero otázok, ktoré si musíme zodpovedať, pretože PKO má podnikateľskú činnosť, ktorá bude musieť nejak prejsť pod úrad. Rovnako budeme musieť riešiť operatívnosť objednávok,“ hovorí.

Zaujímavosťou je, že aj keď PKO a organizácia skončí, jeho značka reprezentujúca 51 ročnú tradíciu zostane zachovaná a reprezentovať ju bude práve spomenuté oddelenie alebo odbor, ktorý sa utvorí na mestskom úrade.

[youtube bW-nJfkEHuA 640 390]