V dňoch 28. – 29. novembra sa v Banskej Bystrici koná piaty ročník ľudsko-právneho fóra HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste.

Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na otázku, či je  demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. HUMAN FORUM 2018 sa bude venovať úlohe občanov v demokratickej spoločnosti. Zameria sa na občiansky aktivizmus a opäť aj na témy vzdelávania a nastolí otázku, či výchova a vzdelávanie mladej generácie k občianskej zodpovednosti a angažovanosti sú dostatočné.

Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať akademickú, politickú a občiansku verejnosť. Občianska iniciatíva Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto organizátori v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici, opäť pozývajú na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa skutoční v Modlitebni Bratskej jednoty baptistov (Horná Strieborná 5) v stredu 28. novembra o 20:00 h.

Súčasťou slávnostného otvorenia podujatia, v stredu 28. novembra o 10:00 h v Aule FPVaMV UMB, bude odovzdanie Ceny HUMAN FORUM 2018 za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti.

Program fóra – diskusie, kultúrne akcie, filmy

Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania Human Forum 2018 sa konajú na viacerých miestach v Banskej Bystrici.

Jednotlivé programové bloky dvojdňového diskusného fóra sa konajú v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (FPVaMV UMB, Kuzmányho ul.). Podrobný program nájdete na stránke podujatia.

V závere prvého dňa Human Forum 2018 (streda 28. november) sa v Cikkerovej sieni Radnice uskutoční Diskusný večer s Fedorom Gálom. Témou diskusie je úloha občanov v demokratickej spoločnosti (17:30 h). Po diskusii vo foyer Radnice otvoria výstavu 20 rokov Centra komunitného organizovania.

Vplyv „sorošovských“ peňazí na občiansku spoločnosť – pravda či mýtus? je témou štvrtkovej diskusie v Záhrade CNK (17:30 h). Hosťami večera sú aktivista a PR manažér Via Iuris Juraj Rizman a psychiater a vysokoškolský pedagóg Ludvík Nábělek. Moderuje Zuza Fialová.

Druhý deň Human Forum (štvrtok 29. november) vyvrcholí vo Filmovom klube v Múzeu SNP uvedením dokumentárneho filmu o slovenských brancoch Keď príde vojna – s následnou reflexiou s režisérom Janom Gebertom a diskusiou s hosťami, riaditeľom Amnesty International Slovensko Radoslavom Slobodom, aktivistom a novinárom Radovanom Bránikom a riaditeľom Múzea SNP Stanislavom Mičevom.

Piaty ročník medzinárodného diskusného fóra Human Forum ukončí Ľudskoprávny kultúrny večer v Záhrade CNK (od 19:00 h).

Medzinárodná konferencia Human Forum 2018 sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, primátora Banskej Bystrice Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského, dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika.

Organizátormi podujatia sú občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE, Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, partnermi Artforum BB, Mesto Banská Bystrica, Ministerstvo spravodlivosti SR, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.