Šiesty ročník noci výskumníkov sa uskutoční na celom Slovensku, ale aj v Banskej Bystrici, počas posledného septembrového piatku. Pod Urpínom a dokonca i na ňom sú pripravené programy už počas dňa i v noci.

V Europa Shopping centre sú v piatok 28. septembra pripravené doslova vedecké atrakcie, ale aj prednášky a to nielen pre školy. Vedecká kaviareň pre všetkých bude prebiehať od 14-tej hodiny v reštaurácii Dublin a debatovať sa nebude len o čiste vedeckých témach. Priamo v centre banskobystrického obchodno-zábavného centra uvidíte aj Magic cyclo-trial show, gymnastické akrobatické vystúpenia, karate – combat show, ale aj kultúrny program v podobe vystúpenia kapely Slovak tango či Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. V pripravených stánkoch budete môcť na vlastnej koži zažiť viaceré experimenty.

Počas celého dňa až do 22-hej hodiny môžete navštíviť aj banskobystrickú hvezdáreň na Vartovke, kde budete môcť sledovať oblohu prostredníctvom profesionálnych zariadení, ale uvidíte aj to, ako sa ovláda lunárne vozidlo.

Program vedeckej kaviarne v reštaurácii Dublin

14:00 – 14:40 hod.

Ing. Peter Mihók, PhD. – Komunikácia rizík ukladania rádioaktívnych odpadov: aktuálne výzvy a ich prepojenie na výskumné projekty EÚ

15:00 – 15:40 hod.

doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc., – Princípy demokracie v spoločenskej praxi

Historické významy demokracie, Občianska spôsobilosť súčasného občana, Smery aktívnej participácie občanov v ich obytnom prostredí, Aspekty nezvládnutia účasti občanov na riadení vecí verejných, Možnosti formovania uvážlivosti a zodpovednosti občanov aj ukážka z praxe: občianska aktivita k zámeru ťažby zlata v Detve

16:00 – 16:40 hod.

Doc.Ing. Emília Zimková, PhD.  – Quo vadis, euro?

Prednáška vo vedeckej kaviarni Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s názvom Quo vadis, euro? zahrnie aktuálny vývoj na Slovensku a v eurozóne, ako aj vízie našej meny z pohľadu Európskej únie a z pohľadu globálneho ekonomického vývoja.

17:00 – 17:40 hod.

Prof. RNDr. Peter Andráš, PhD. – Víno a geológia

Vinič a víno boli oddávna späté s mytológiou, vierou a civilizáciou. Už v antike presahovali sféru každodenného života…

18:00 – 18:40 hod.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.  – Nauč sa šporiť

Prednáška je zameraná na pochopenie princípov sporiacich schém (starobné sporenie, investičné sporenie a poistenie, pravidelné sporenie prostredníctvom produktov kolektívneho investovania).

19:00 – 19:40 hod.

Doc. Dr.rer.nat. Boris Tomášik, PhD. – Novinky  z fyziky častíc

Beseda s krátkou prednáškou na začiatku o najnovších výsledkoch z oblasti fyziky elementárnych častíc.