Spoznať jedinečnú liečivú silu vody v okolitých kúpeľoch, vypočuť si rozprávanie o vodnom žľabe Rakytovo či poprechádzať sa po meste so sprievodcom, ktorý bude svoj výklad o Banskej Bystrici orientovať na vodu a jej vplyv na život mesta, to všetko môžu návštevníci Banskej Bystrice zažiť už 27. 9. 2013 pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR).

cr-denSvetový deň cestovného ruchu sa oslavuje každý rok 27. septembra a jeho účelom je zvýšiť povedomie o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických aspektoch. Svetový deň cestovného ruchu sprevádza každý rok iná téma. Tento rok sa ňou stala voda.

Téma „Cestovný ruch a voda: ochrana našej spoločnej budúcnosti“ korešponduje s Medzinárodným rokom spolupráce v oblasti vody, ktorý vyhlásilo valné zhromaždenie OSN. Hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv SDCR 2013 budú Maldivy, jedna z biologicky najrôznorodejších krajín sveta a zároveň významná turistická destinácia.

„Banská Bystrica má z hľadiska rozvoja cestovného ruchu veľmi veľký potenciál. Historické pamiatky a prírodné krásy sú darom, ktorý sme dostali od svojich predkov. Našou úlohou je naučiť sa tento dar využiť a premeniť ho na hodnotu. Musím však konštatovať, že z hľadiska služieb a ústretovosti voči turistom máme ešte veľké medzery,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Mesto Banská Bystrica sa tento rok do osláv Svetového dňa cestovného ruchu zapája už štvrtýkrát. Aktivity, ktoré majú poukázať na dôležitosť vody pre život a jej úzky vzťah s cestovným ruchom, budú prebiehať od 10.00 hod. do 17.00 hod. v Radnici a na Námestí SNP.

Vo foyer Radnice bude vystavený model Vodného žľabu Rakytovo, kultúrnej pamiatky, ktorá slúžila na splavovanie rovnaného dreva či interaktívna výstava Voda je život. V sobášnej sieni si budú môcť návštevníci vypočuť zaujímavé prednášky a pred budovou Radnice pripravilo Informačné centrum v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Banskobystrickým samosprávnym krajom prezentáciu subjektov cestovného ruchu, ktorých činnosť je neodmysliteľne spätá s vodou.