Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční Noc kostolov. Brány banskobystrických kostolov sa pre návštevníkov otvoria už v piatok 23. mája 2014 od 19.00.

Program Noci kostolov sme zostavili tak, aby sa návštevníci mohli zúčastniť hlavného programu vo všetkých troch chrámoch v centre meste, ktoré sa tento rok do akcie zapojili.

plagat_noc_kostolov_2014_-_konecna_verzia(1)Hlavný program Noci kostolov začne v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulicio 19.00 hudobno-slovným pásmom. Na úvod zaznie organová skladba v podaní Beloslava Riečana. Návštevníkov privíta zborový farár Daniel Koštial. Vystúpi tiež Spevokol V. F. Bystrého pod vedením Tomáša Škrabana a mládežnícka kapela Crossroads pod vedením Ľuboša Balážoviča. Históriu kostola priblíži Lýdia Búliková. Program bude pokračovať každú hodinu moderovanou prehliadkou so sprievodným programom o 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Noc kostolov bude prebiehať aj vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 20:00. Tu sa návštevníci môžu započúvať do organového koncertu, na ktorom zaznie zvuk mohutného organa, pochádzajúceho z 18. storočia. Sprievodný program je každú hodinu spojený s moderovanou prehliadkou a odborným výkladom o 19:00, 21:00, 22:00.

Hlavný program Noci kostolov uzavrieme v Katedrále sv. Františka Xaverského o 21:00. V hudobno-slovnom programe pod názvom Tajomstvo svetla účinkuje Komorné vokálne zoskupenie pod vedením Františka Hermana. Na organe hrajú Marek Dietrich a Magdaléna Kartáčová. Hlavnému programu v katedrále predchádza moderovaná prehliadka o 19.00 a 20:00.

Medzinárodný projekt noci kostolov sa od roku 2011 pravidelne koná aj na Slovensku. Podporuje myšlienku ekumenizmu a spolupráce jednolitvých cirkví. Dosiaľ boli medzi zapojenými stovkami kostolov na Slovensku chrámy a modlitebne ďalších Rímskokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Cirkvi bratskej.