Občianske združenie ZADOBE pripravilo na 24. novembra 2014 diskusiu s Petrom Lipom na tému Holokaust. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Uvedomelá mládež, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Zadobe plagat24. novembra o 17:45 hod., sa v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutoční moderovaná diskusia so spevákom Petrom Lipom. „Petra sme oslovili pre jeho židovský pôvod, málokto vie, že vlastným menom sa volal Peter Löwy a jeho otec zahynul v Osvienčime. Sám Peter bol ukrytý v sirotinci do konca vojny. Jeho príbeh je svedectvom hrôz Holokaustu, ktorý chceme takouto formou priblížiť mladým ľuďom. Veríme výroku G. Santayanu – Ten, kto sa nepoučí z chýb minulosti, je odsúdený ich opakovať. Preto chceme o minulosti hovoriť, varovať, aby sa daná situácia neopakovala,“ uvádza Mária Svidroňová z občianskeho združenia ZADOBE.

Občianske združenie ZADOBE pripravilo v zimnom semestri sériu desiatich prednášok a tréningov, ktoré sú otvorené študentom stredných a vysokých škôl i širokej verejnosti. Pri výbere tém sa riadia projektoví manažéri 2 pravidlami. Téma musí mať spoločenský dopad (rasizmus, extrémizmus, holokaust, interkultúrne učenie, drogová závislosť, alkoholizmus, domáce násilie, obezita a nezdravý životný štýl, internetová závislosť, hate speech, cyber crime, ochrana životného prostredia a pod.) a prednášajúci musí byť človek, ktorý má určitý hodnotový rebríček, má dobre nastavené hodnoty, ktoré vie odkomunikovať mladým ľuďom. Podujatia sa uskutočňujú pravidelne každý utorok v podvečerných hodinách sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, resp. v Klube 3:16 vo Zvolene. „Počas septembra a októbra sa konalo viacero typov podujatí. Jednak to boli podujatia zamerané na identifikáciu problémov a motiváciu mladých ľudí, ako tieto problémy vo svojom okolí možno meniť. Tzn. snažíme sa mladých ľudí motivovať k akcii a vyzbrojiť ich poznatkami, ako pripraviť projekt, ktorý prinesie spoločenskú zmenu čo i len malú. Ďalším typom podujatí boli podujatia na osobný rozvoj a hodnoty, ako napr. Priority života. Posledným typom podujatí boli diskusie s bývalými narkomanmi, ktorí rozprávali o svojich závislostiach a vtedajšom životnom štýle, čím sme sa snažili pôsobiť preventívne na mládež. Na november pripravujeme pokračovania ku všetkým typom podujatí, bližšie informácie zverejňujeme priebežne na našej webovej stránke,“ dopĺňa Mária Svidroňová.