Už od roku 2007 pôsobí pri Základnej škole na Moskovskej ulici na Fončorde aj Súkromné centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská. Stovky detí nielen z tejto základnej školy, ale celej Fončordy a aj iných častí mesta od vtedy navštevujú nielen pravidelné krúžky, ale aj prímestské tábory a podujatia organizované SCVČ Relaxáčik. Aj v novom školskom roku bude toto centrum vypĺňať deťom ich voľný čas a práve teraz si môžete vybrať z ich pestrej ponuky.

SPOLOČENSKO – VEDNÁ oblasť 

 • NOVINÁRSKY krúžok – pre začínajúcich redaktorov
 • Klub CHILDREN – angličtina hrou pre drobcov MŠ a ZŠ
 • English song – angličtina cez pesničky
 • Klub KINDER – nemčina hrou pre drobcov MŠ a ZŠ
 • BOOKS – svet kreatívneho čítania a tvorby kníh
 • TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU
 • MLADÝ PODNIKATEĽ – svet založenia a fungovania firmy
 • BELLIS – História a tradície regiónu Banská Bystrica

ESTETICKO – KULTÚRNA oblasť  

 • KERAMICKÁ dielňa pre deti
 • KURZ keramiky a hliny pre dospelých
 • ATELIÉRIK s netradičnými výtvarnými technikami, I.stup
 • INTERIÉROVÝ DIZAJN – tvorba interiérových bytových doplnkov
 • CARVING – umelecké vyrezávanie do všeličoho
 • FLORA CREATIV DESIGN – svet kvetín, aranžovania a tvorivosti
 • Klub ORIGAMI a PATCHWORK
 • KADERNÍCKY SALÓN – vlasové kreácie a účesy,I.stup.
 • Ľudové remeslá – šúpolie, slama, hlina, drevo, sklo, vyšívanie, hačkovanie, tkanie
 • DELIKATESY JUNIOR – klub varenia pre deti
 • ČOKO KLUB – klub pečenia a cukrárstva pre deti
 • KLUB varenia a pečenia pre dospelých
 • BÁBKARSTVO a kostymérstvo
 • KLUB PLSTENIA
 • UMAZANÉ PRŠTEKY výtvarná dielnička pre deti MŠ
 • Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – divadelná dielňa
 • MUZIKÁL – hudobno-dramatická dielňa
 • ČAROVNÉ ČIŽMIČKY – folklór, spev, tanec a tradície
 • HIP – HOP
 • ORIENT DANCE JUNIOR – brušné tance
 • KLUB ORIENT DANCE – brušné tance pre dospelých
 • Populárny SPEV – pre začínajúcich aj pokročilých

PRACOVNO – TECHNICKÁ  oblasť

 • MODELÁRSKY krúžok – plastový, papierový, špajdľový
 • ROBOTICKÝ krúžok – stavba a programovanie robotov
 • Klub A JE TO – potrebné zručnosti na prežitie z dielne
 • MULTIMEDIÁLNY svet, Programovanie v IMAGINE
 • Počítačový kurz a práca s internetom pre dospelých

PRÍRODO – ENVIRONMENTÁLNA oblasť

 • EKO SPEKTRUM – tvorivé eko dielne a aktivity
 • ZVIERATNÍČEK – svet zvierat a ich života
 • Čarovná ČAJOVŇA – svet byliniek a čajov
 • JAZDECKÁ škola – výcvik a starostlivosť o kone
 • HELIUS – Astronomický krúžok- začiatočník aj pokročilý
 • S.O.S Mladého zdravotníka – prvá pomoc, základné ošetrenie
 • Kurz prvej pomoci pre dospelých s osvedčením
 • Chémia a EXPERIMENTY
 • Záhradná ARCHITEKTÚRA
 • Rybárstvo – základy rybárčenia

ŠPORTOVO – REKREAČNÁ oblasť

 • BASKETBALOVÁ prípravka pre chlapcov aj dievčatá
 • ATLETIKA (atletická chôdza)
 • KARATE pre začiatočníkov aj pokročilých
 • AEROBIC dance pre I.stup.
 • Halový FUTBAL
 • DIEVČENSKÝ FUTBAL
 • FLORBAL – chlapci, dievčatá
 • TENISová škola
 • Stolný tenis
 • LUKOSTREĽBA
 • VOLEJBAL – dievčatá, chlapci
 • CHILD PLAY – všeob. šport. prípravka pre deti od 4 r.
 • FAMILY PLAY – pohybové hry a  cvičenia pre rodičov s deťmi vo veku od 3 do 5 rokov
 • ŠPORTOVÝ KRÚŽOK, II. stupeň
 • BEDMINTON
 • EKO-TURISTICKÝ klub – pre jednotlivcov, ale aj pre rodičov s deťmi
 • Klub BODYwork – kondičné cvičenie, II. stup, dospelých
 • Kamarátka LOPTA – pre I.stup.
 • Fit pohyb – pre I.stup.
 • GYMNASTICKÁ pohybová prípravka pre deti do 10 r.
 • CARCASONNE Klub priateľov moderných spoloč. hier
 • Pilates a overball cvičenie pre deti

oblasť CELOROČNÝCH PROJEKTOV realizovaných v spolupráci s MŠ a ZŠ

 • Jazykový projekt KLUB CHILDREN, KLUB KINDER
 • Projekt s netradičnými výtvarnými technikami UMAZANÉ PRŠTEKY ŠIKULKY KOALY
 • Celoročný preventívny projekt TETA VITALITA, Adamko
 • Šachový projekt pre predškolákov – ŠACHáček

POPLATKY ZA KRÚŽKY

Základný poplatok za celý školský rok je 10,- až 30,- podľa materiálnej náročnosti krúžku.

1.   Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu poplatok 10,- € na jeden krúžok (5 € na I.polrok a 5 € na II.polrok)

2.   Za každý druhý krúžok poplatok 15 €

3.   Pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu poplatok 30,- € na jeden krúžok (15 € na I.polrok a 15 € na II.polrok)

4.   Za každý druhý krúžok poplatok 25 €

V z d e l á v a c í   p o u k a z  prijíma SCVČ do 20. septembra 2011.

ZÁPIS prebieha do 13. septembra 2011. Konkrétne v čase od 7,00 do 18,30 hod. v kancelárii SCVČ na 2. poschodí ZŠ Moskovská – chodba B 3. Bližšie informácie nájdete aj na stránke www.relaxacik.sk alebo na telefónnych číslach 0908 567 300 a 0904 385 926, prípadne môžete svoje otázky napísať aj na e-mailovú adresu atelierik@centrum.sk.