SCVČ Relaxáčik, PR článok | 3.9.2011

Pestrú ponuku krúžkov pre deti ponúka aj SCVČ Relaxáčik

Už od roku 2007 pôsobí pri Základnej škole na Moskovskej ulici na Fončorde aj Súkromné centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská. Stovky detí nielen z tejto základnej školy, ale celej Fončordy a aj iných častí mesta od vtedy navštevujú nielen pravidelné krúžky, ale aj prímestské tábory a podujatia organizované SCVČ Relaxáčik. Aj v novom školskom roku bude toto centrum vypĺňať deťom ich voľný čas a práve teraz si môžete vybrať z ich pestrej ponuky.

SPOLOČENSKO – VEDNÁ oblasť 

 • NOVINÁRSKY krúžok – pre začínajúcich redaktorov
 • Klub CHILDREN – angličtina hrou pre drobcov MŠ a ZŠ
 • English song – angličtina cez pesničky
 • Klub KINDER – nemčina hrou pre drobcov MŠ a ZŠ
 • BOOKS – svet kreatívneho čítania a tvorby kníh
 • TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU
 • MLADÝ PODNIKATEĽ – svet založenia a fungovania firmy
 • BELLIS – História a tradície regiónu Banská Bystrica

ESTETICKO – KULTÚRNA oblasť  

 • KERAMICKÁ dielňa pre deti
 • KURZ keramiky a hliny pre dospelých
 • ATELIÉRIK s netradičnými výtvarnými technikami, I.stup
 • INTERIÉROVÝ DIZAJN – tvorba interiérových bytových doplnkov
 • CARVING – umelecké vyrezávanie do všeličoho
 • FLORA CREATIV DESIGN – svet kvetín, aranžovania a tvorivosti
 • Klub ORIGAMI a PATCHWORK
 • KADERNÍCKY SALÓN – vlasové kreácie a účesy,I.stup.
 • Ľudové remeslá – šúpolie, slama, hlina, drevo, sklo, vyšívanie, hačkovanie, tkanie
 • DELIKATESY JUNIOR – klub varenia pre deti
 • ČOKO KLUB – klub pečenia a cukrárstva pre deti
 • KLUB varenia a pečenia pre dospelých
 • BÁBKARSTVO a kostymérstvo
 • KLUB PLSTENIA
 • UMAZANÉ PRŠTEKY výtvarná dielnička pre deti MŠ
 • Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – divadelná dielňa
 • MUZIKÁL – hudobno-dramatická dielňa
 • ČAROVNÉ ČIŽMIČKY – folklór, spev, tanec a tradície
 • HIP – HOP
 • ORIENT DANCE JUNIOR – brušné tance
 • KLUB ORIENT DANCE – brušné tance pre dospelých
 • Populárny SPEV – pre začínajúcich aj pokročilých

PRACOVNO – TECHNICKÁ  oblasť

 • MODELÁRSKY krúžok – plastový, papierový, špajdľový
 • ROBOTICKÝ krúžok – stavba a programovanie robotov
 • Klub A JE TO – potrebné zručnosti na prežitie z dielne
 • MULTIMEDIÁLNY svet, Programovanie v IMAGINE
 • Počítačový kurz a práca s internetom pre dospelých

PRÍRODO – ENVIRONMENTÁLNA oblasť

 • EKO SPEKTRUM – tvorivé eko dielne a aktivity
 • ZVIERATNÍČEK – svet zvierat a ich života
 • Čarovná ČAJOVŇA – svet byliniek a čajov
 • JAZDECKÁ škola – výcvik a starostlivosť o kone
 • HELIUS – Astronomický krúžok- začiatočník aj pokročilý
 • S.O.S Mladého zdravotníka – prvá pomoc, základné ošetrenie
 • Kurz prvej pomoci pre dospelých s osvedčením
 • Chémia a EXPERIMENTY
 • Záhradná ARCHITEKTÚRA
 • Rybárstvo – základy rybárčenia

ŠPORTOVO – REKREAČNÁ oblasť

 • BASKETBALOVÁ prípravka pre chlapcov aj dievčatá
 • ATLETIKA (atletická chôdza)
 • KARATE pre začiatočníkov aj pokročilých
 • AEROBIC dance pre I.stup.
 • Halový FUTBAL
 • DIEVČENSKÝ FUTBAL
 • FLORBAL – chlapci, dievčatá
 • TENISová škola
 • Stolný tenis
 • LUKOSTREĽBA
 • VOLEJBAL – dievčatá, chlapci
 • CHILD PLAY – všeob. šport. prípravka pre deti od 4 r.
 • FAMILY PLAY – pohybové hry a  cvičenia pre rodičov s deťmi vo veku od 3 do 5 rokov
 • ŠPORTOVÝ KRÚŽOK, II. stupeň
 • BEDMINTON
 • EKO-TURISTICKÝ klub – pre jednotlivcov, ale aj pre rodičov s deťmi
 • Klub BODYwork – kondičné cvičenie, II. stup, dospelých
 • Kamarátka LOPTA – pre I.stup.
 • Fit pohyb – pre I.stup.
 • GYMNASTICKÁ pohybová prípravka pre deti do 10 r.
 • CARCASONNE Klub priateľov moderných spoloč. hier
 • Pilates a overball cvičenie pre deti

oblasť CELOROČNÝCH PROJEKTOV realizovaných v spolupráci s MŠ a ZŠ

 • Jazykový projekt KLUB CHILDREN, KLUB KINDER
 • Projekt s netradičnými výtvarnými technikami UMAZANÉ PRŠTEKY ŠIKULKY KOALY
 • Celoročný preventívny projekt TETA VITALITA, Adamko
 • Šachový projekt pre predškolákov – ŠACHáček

POPLATKY ZA KRÚŽKY

Základný poplatok za celý školský rok je 10,- až 30,- podľa materiálnej náročnosti krúžku.

1.   Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu poplatok 10,- € na jeden krúžok (5 € na I.polrok a 5 € na II.polrok)

2.   Za každý druhý krúžok poplatok 15 €

3.   Pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu poplatok 30,- € na jeden krúžok (15 € na I.polrok a 15 € na II.polrok)

4.   Za každý druhý krúžok poplatok 25 €

V z d e l á v a c í   p o u k a z  prijíma SCVČ do 20. septembra 2011.

ZÁPIS prebieha do 13. septembra 2011. Konkrétne v čase od 7,00 do 18,30 hod. v kancelárii SCVČ na 2. poschodí ZŠ Moskovská – chodba B 3. Bližšie informácie nájdete aj na stránke www.relaxacik.sk alebo na telefónnych číslach 0908 567 300 a 0904 385 926, prípadne môžete svoje otázky napísať aj na e-mailovú adresu atelierik@centrum.sk.