A čo tak dať priestor Banskobystričanom, aby napísali o tom, čo ich teší, trápi…

Veríme, že Banskobystričania nechcú len ticho pritakávať tomu, čo sa okolo nich deje. Sú ľudia, ktorí sa neboja vyjadriť svoj názor. Či už poukázať na niečo, čo nás v našom meste trápi, alebo aj teší. Aby sa o takejto problematike dozvedelo čo najviac ľudí.

Vaše príspevky do tejto rubriky zasielajte e-mailom na bbonline@bbonline.sk s predmetom: Perom Bystricana.Prispievať môžete aj pravidelným “blogom”.

Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť príspevky, ktoré by boli v rozpore s publikačnými pravidlami nášho portálu pre diskusie (nájdete ich tu…), ale zároveň nezverejniť aj tendenčne a najmä volebne ladené príspevky. Priestor v tejto rubrike je jednoducho určený všetkým vám Bystričania, ktorí sa chcete s obyvateľmi nášho mesta podeliť o informácie. Všetky vaše podnety samozrejme aj v rámci redakcie prehodnotíme a do problému sa pustíme možno aj po inej línii. To všetko však záleží na vás Bystričania!