Rozbehnutá peľová sezóna jelše a liesky pokračovala aj v uplynulom týždni. Pre alergikov v Banskej Bystrici situácia vôbec nie je priaznivá. Začiatkom tohto týždňa sme zaznamenali veľmi vysoké hladiny peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Túto situáciu na chvíľu zmenili piatkové zrážky.

„Spomínaný dážď priniesol veľmi výrazný pokles denných koncentrácií peľu do strednej a až nízkej hladiny. Víkend už potom kopíroval poveternostnú situáciu – na severe a východe boli  nižšie hladiny peľu v ovzduší, na ostatnom území aj napriek mrazom, došlo k ich opätovnému nárastu. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulých dňoch môžeme dokladovať výsledkami našich monitorovacích staníc. Najvyššie denné koncentrácie peľu všetkého druhu v ovzduší zachytila monitorovacia stanica  v Trnave (1 386 peľových zŕn) , v Bratislave (1162 peľových zŕn), v Banskej Bystrici (854  peľových zŕn) a v Nitre 722 peľových zŕn  v metri kubickom  vzduchu. Veľmi vysoké koncentrácie peľu liesky sme zachytili v Banskej Bystrici a v Žiline,“ uviedla Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Dodala, že na ostatnom území peľ liesky dosahoval stredné až vysoké hladiny Peľová sezóna jelše kulminovala s najvyššími hladinami peľových zŕn v metri kubickom vzduchu vo viacerých krajských mestách, vrátane Banskej Bystricie,  ale aj Trnavy, v Bratislavy či Nitry.

Dreviny čeľadí cyprusovité a tisovité  dosiahli veľmi vysoké koncentrácie peľu v stredu  v Bratislave  a v Nitre. Na ostatnom území to boli zatiaľ len nízke až stredné koncentrácie ich peľu. Okrem  peľu jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité zachytila už väčšina monitorovacích staníc aj peľ topoľa a brestu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali stredné až vysoké hladiny.

Čo sa týka týchto a nasledujúcich dní, neprinesú polinotikom (ľuďom alergickým na rôzne druhy peľu rastlín a drevín) takmer žiadnu úľavu.  Aj keď peľová sezóna liesky v teplejších oblastiach už prešla svojim vrcholom, bude naďalej v oblasti stredného a severného Slovenska pokračovať najmä vďaka peľu, transportovanému z chladných horských polôh s vysokou snehovou pokrývkou. Pokračovať bude aj peľová sezóna jelše, ktorá prešla svojim vrcholom najmä v teplejších oblastiach Slovenska, na strednom a východnom Slovensku je predpoklad ďalšieho nárastu jej denných koncentrácií. V chladnejších oblastiach bude pribúdať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme podľa Lafférsovej očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.