Quantcast

K ďalšiemu nárastu hladiny peľu v ovzduší s výrazným rozšírením druhového spektra peľu drevín na celom území Slovenska prispelo predovšetkým slnečné počasie počas uplynulého týždňa.. K poklesom denných koncentrácií peľu došlo až v jeho závere  v súvislosti s prudkým ochladením, zrážkami a silným vetrom. Najvyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší boli na celom území namerané v stredu až piatok, pričom opäť rekord mala Bratislava , kde vo štvrtok 7.4.2011 namerali denné koncentrácie peľu na úrovni 1491 peľových zŕn na meter štvorcový vzduchu .

Dobrou správou pre alergikov je, že v chladnejších oblastiach Slovenska už končí peľová sezóna jelše a liesky, no tou horšou, že na celom území už  nastúpila peľová sezóna najagresívnejšieho alergénu- brezy a potrvá niekoľko týždňov. „Množstvo jej peľu v Bratislave v pondelok dosiahlo hladinu peľových zŕn na meter štvorcový vzduchu, pričom sa  aj na ostatnom území SR  denné koncentrácie jej peľu zvyšujú. Okrem peľu brezy boli v ovzduší vysoké koncentrácie peľu jaseňa – najvyššia hladina bola nameraná v Žiline koncom uplynulého týždňa.. V Košiciach zas dominoval peľ topoľa, v Banskej Bystrici peľ brestu, v Žiline peľ jaseňa, v Bratislave, Nitre a Trnave už výraznejšie peľ brezy“, popisuje aktuálnu peľovú situáciu RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia banskobystrického RÚVZ, ktoré je zároveň koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR.  Na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby (PIS) regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ)  v Banskej Bystrici, Košiciach, Trenčíne, Nitre, Žiline  a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave ÚVZ SR, pribudol  v ovzduší Slovenska už aj peľ hrabu a naďalej sa vyskytoval peľ cyprusovitých – tisovitých , peľ brestu, vŕby, topoľa, javora, smrekovca i duba. Medzi spórami húb (plesní) dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu  Cladospórium.

Prognóza na nasledujúce dni pre polinotikov neveští nič príjemné. Monitorovacie stanice totiž namerali už pomerne vysoké koncentrácie  peľu brezy. Brezový peľ je hlavným jarným alergénom. Jeho význam je veľký – pozitívny kožný test má až 80 percent polinotikov v SR, hlavným alergénom môže byt až pre 30 percent pacientov. Dlho sa vznáša, v ovzduší sa nachádza ešte niekoľko týždňov po zoschnutí jahňadov. Našim dominantným druhom je breza previsnutá známa aj ako breza bradavičnatá,“ konštatovala na margo tohto najagresívnejšieho alergénu RNDr. Lafférsová. Dodáva, že aj keď peľová sezóna jelše a liesky končí – z čeľade lieskovitých  začína kvitnúť hrab. S rozširujúcim sa spektrom kvitnúcich drevín bude narastať aj hladina ich peľu v ovzduší. K poklesom hladín peľu bude dochádzať  len v súvislosti s ochladením, či lokálnymi zrážkami.