Ako informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v uplynulom týždni opäť dominoval  v ovzduší na celom území Slovenska peľ silno alergizujúcej brezy.

Klesajúce denné koncentrácie peľu zaznamenali odborníci u drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa a vŕby. Peľová sezóna brezy je na maxime a jej peľ dosahoval  alergologicky  významné koncentrácie na celom území Slovenska. Najvyššie koncentrácie peľu tejto dreviny zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a v Žiline – 1642  peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu.  Len i niečo nižšie boli koncentrácie peľu brezy v Bratislave (1288 peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu. „Vo vzduchu bol ešte aj peľ slabo alergizujúceho topoľa, ktorého bolo najviac v Žiline. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie koncentrácie  v Žiline, kde zachytili aj najvyššie denné koncentrácie peľu duba. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ hrabu, vŕby, javora i pŕhľavovitých rastlín. Monitorovacia stanica v Bratislave zachytila dokonca prvé peľové zrná tráv z čeľade lipnicovitých“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.

Pre polinotikov (ľudia alergickí na peľ) nastávajú krušné chvíle. Peľová sezóna sezóna brezy – najsilnejšieho alergénu týchto dní, síce dosiahla svoje tohoročné maximá, no pokračuje ďalej. V budúcom týždni sa očakávajú podľa RNDr.  Lafférsovej dokonca alergologicky významné denné koncentrácie tohto peľu na celom území Slovenska. K tomu budú mierne rásť  denné koncentrácie peľu  jaseňa, duba a hrabu a peľ lipnicovitých  tráv pribudne aj na ostatnom území Slovenska, no zatiaľ sa  bude vyskytovať len v nižších koncentráciách. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu všetkých súčasnosti kvitnúcich drevín a rastlín.  Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.