Vysoké koncentrácie peľových alergénov, medzi ktorými jasne dominoval silne alergizujúci peľ tráv z čeľade lipnicovitých, zaznamenali v uplynulých dňoch všetky monitorovacie stanice Peľovej informačnej služby (PIS) na Slovensku. V nižších koncentráciách namerali ešte peľ slabo alergizujúcich ihličnanov.

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých je už na vrchole. Ich najvyššie denné koncentrácie sme  počas celého týždňa namerali v Banskej Bystrici, pričom v pondelok a stredu tu lapače zachytili 364 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. V sobotu to zas bolo  v Košiciach – 157 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. Na ostatnom území dosahoval peľ tráv skôr stredné hladiny. Zvýšená vzdušná vlhkosť po búrkach však spôsobila veľmi prudký nárast koncentrácií spór húb – plesní v ovzduší , pričom dominovali na celom území spóry rodu  Cladospórium“,

Lipnicovité trávy

konštatovala  RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Na ostatnom území dosahoval peľ tráv skôr stredné hladiny. Okrem peľu tráv, obilnín a ihličnanov sa v ovzduší vyskytoval ešte  peľ  gaštanu, ojedinele buka, duba i práve kvitnúceho  agátu, bazy a lipy. Z bylín to bol peľ pŕhľavovitých, štiavu, skorocelu a mrlíkov.

Prognóza na nasledujúce dni
Tohtotýždňová prognóza je pre polinotikov striedavo lepšia i horšia, pretože počas lokálnych zrážok bude dochádzať ku krátkodobému poklesu peľu v ovzduší. Denné koncentrácie peľu ale ostanú tento týždeň v stredných až vyšších hladinách s výrazným kolísaním počas búrok. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých a obilnín ešte podľa RNDr. Lefférsovej ostáva najdôležitejším alergénom na celom území. Pribudne k nim však aj peľ pŕhľavy. Kvitnúť bude naďalej štiav, skorocel, mrlík, baza, agát, gaštan, lipa. Denné koncentrácie  spór húb (plesní) v ovzduší budú naďalej stúpať a to s výraznou dominanciou spór rodu Cladospórium.