Uplynulý týždeň boli na väčšine územia Slovenska v ovzduší namerané vysoké, až veľmi vysoké koncentrácie rôznych peľových alergénov. Väčšinou jasne dominoval peľ tráv z čeľade lipnicovitých- najagresívnejší alergén týchto týždňov, ktorý bol najmä na strednom a severnom Slovensku    sprevádzaný ešte pomerne vysokými koncentráciami peľu slabo alergizujúcich ihličnanov. „Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých boli  namerané v piatok 27.5.2011. V tento deň  monitorovacia stanica  v Banskej Bystrici zachytila 298 peľových zŕn na meter kubický vzduchu , v Trnave 184,   Košiciach 174 peľ. zŕn/ m3 vzduchu  a v Bratislave  129 peľových zŕn na meter kubický vzduchu.  Okrem peľu tráv, obilovín, repky a ihličnanov sa v ovzduší vyskytoval ešte  peľ  gaštanu, orecha, buka,  duba, agátu a bazy. Z bylín to bol peľ pŕhľavovitých , štiavu, skorocelu a mrlíkov“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku. Dodala, že po búrkach došlo k prudkému nárastu koncentrácií spór húb – plesní v ovzduší , pričom dominovali na celom území spóry rodu  Cladospórium.

Tohtotýždňová prognóza nie je pre polinotikov o nič lepšia- denné koncentrácie peľu ostanú naďalej vo vyšších hladinách s výrazným kolísaním v závislosti od počasia. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých a obilnín ostáva najdôležitejším alergénom na celom území. Kvitnúť bude ešte pŕhľava, štiav, skorocel, mrlík, repka, baza, agát. Peľ drevín očakávajú odborníci v nižších hladinách. Počas lokálnych zrážok však bude dochádzať ku krátkodobému poklesu peľu v ovzduší. Denné koncentrácie  spór húb ( plesní) v ovzduší budú stúpať, s výraznou dominanciou spór rodu Cladospórium.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.vzbb.skwww.alergia.sk, www.zdravie.sk