V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Pavol Katreniak.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Banská Bystrica má utešenú polohu. O tomto dare z nebies komunálni politici rozprávame, píšeme v blogoch, ba dokonca vyspevujeme. Pritom tí, ktorí tak robia najintenzívnejšie, rôzni strihači pások, čo sa tak radi vidia s nožnicami v novinách či na internete, neraz nemajú na zreteli  spoločné dobro, ale podliehajú tlaku developerov. Dosť energie som venoval angažovaniu sa za zachovanie rázu a čara Bystrice, neraz proti srsti betonárov. Bol a je to zápas s mocnármi či šedými eminenciami nielen tunajšími ale aj nadregionálnymi. Znamenalo to a znamená spájať sa s pozitívnymi ľuďmi, ktorí milujú prírodu nášho mesta, vážia si predkov a nosia v srdci aj tých, ktorí prídu po nás.

Starosť o stav komunikácií mi pripadá ako boj s viachlavým drakom. Podarí sa nájsť financie na rekonštrukciu nejakej cesty alebo dohodnúť postup aspoň na zalátanie dier a hneď vyskočia ďalšie dve neraz veľmi oprávnené požiadavky na opravu. V Starom meste sa tento kolotoč akoby ustavične zrýchľoval. Fungujem v grémiách pre životné prostredie,  dopravu, pamätihodnosti mesta, v troch školských radách. Intenzívne komunikujem s občianskymi radami Starého mesta. Robím výjazdy do jednotlivých častí, najradšej na bicykli, aby som si overil oprávnenosť požiadaviek, ktoré sa niekedy doslova hrnú. Veľmi ma teší, že žije detské ihrisko v parku pod Pamätníkom SNP. Stavať ho mesto začalo ešte v minulom období, ale pokračuje v tom. Bol som pri vzniku tohto ihriska od začiatku.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

V spoločenskom živote nepoznám lepší princíp ako je demokracia. Som dosť citlivý na to, ak poslanec príde s nápadom alebo poukáže na nedostatok s úmyslom riešiť ho, alebo ak požiada o informáciu, aby porozumel súvislostiam a mohol sa zodpovedne rozhodnúť, a dostane vyhýbavú odpoveď v tom lepšom prípade a v tom horšom po nose. Takejto skúsenosti sa snažím vyhýbať.

Rešpektujem Jána Noska ako zvolenú hlavu mesta. Uvedomujem si, že primátorský plat je vysoký a čas drahý, a tak aj z toho dôvodu kontakty s pánom primátorom prenechávam na toho, komu to viac prináleží. V mojom prípade je to Vladimír Pirošík, predseda  poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva, t. j. klubu, ktorého som členom. Máme v klube dohodnutú deľbu fungovania, ktorá sa osvedčila. Ak sa pýtate na mestský úrad, často komunikujem s pracovníkmi z úsekov údržby komunikácií, životného prostredia, ekonomiky, organizačného, kultúry, mestskej polície a kontroly. Nie vždy sa všetko podarí vyriešiť tak, ako by som si želal, ale o tom je dialóg aj umenie pristúpiť na rozumný kompromis.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Volebný obvod č. 1 je rozsiahly, členitý a rozmanitý. Zahŕňa historické centrum, sídlisko, Fortničku, Graniar, Uhlisko, Majer, Šalkovú, Senicu. Náročné je obsiahnuť takúto rozlohu a rozličnosť  záujmov obyvateľov. Nenariekam, len reagujem na Vašu otázku a vysvetľujem, že tých ťažkostí vzniká a prichádza dosť. Odkladanie problémov vo volebnom obvode, nazvem ich malými, súvisí so zlými veľkými rozhodnutiami.

Ak mesto zoberie nevhodne úver alebo sa financujú nie až tak potrebné činnosti, ktoré ani podľa zákona o obecnom zriadení nie sú zaradené medzi mestské priority, potom tie peniaze inde chýbajú. Napríklad vtedy sa komunikácie dostatočne neudržiavajú ani čo do kvantity ani čo do kvality. Ak mesto uzavrie zmluvy s nevýhodnými podmienkami preň, potom niet dostatok eur na spravodlivé financovanie všetkých škôl či na dôstojnú údržbu zelených plôch.

Ak poslanci schvália územný plán s pretláčanými vodnými elektrárňami, a následne sa pod tlakom verejnej mienky spamätajú, že ich v meste nechceme, chytáme utekajúceho zajaca za chvost, márnime čas, vynakladáme námahu na niečo, čo sa vôbec nemuselo a ani nemalo stať. Tragédiou volebného obvodu č. 1 je jama pri mestskom úrade. Pán primátor pred dvoma – troma rokmi sľuboval, že vec vyrieši. Lenže trápenie vôbec nemuselo vzniknúť, keby svojho času nebolo mestské zastupiteľstvo hlasovalo zle. Pre vysvetlenie treba dodať, že predaju pozemku a výstavbe v tejto lokalite dali vtedy zelenú poslanecké kluby de facto tých farieb, čo sa dnes najsilnejšie hlásia k Jánovi Noskovi.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

V minulosti obyvatelia sídlisk možno s čistým úmyslom ale neprezieravo nasadili stromy v blízkosti panelákov a dnes majú spodné prípadne aj stredné byty tmu, vlhkosť, prípadne konáre v tesnej blízkosti okien. Chcem sa zamerať na spresnenie a vylepšenie pravidiel pri výruboch drevín a ošetrovanie stromov na mestských pozemkoch. Dúfam, že sa toho roku podarí sfunkčniť jednu fontánu v starom meste. Voľakedy som hájil rekonštrukciu vodotrysku na námestí. Fandím radnici v úsilí pokračovať v otváraní ďalších fontán. Striekajúca a tečúca voda je veľkým obohatením žitia.

Konštruktívne kritickej debate bude treba podrobiť zámer vybudovania protipovodňových múrov v intraviláne Banskej Bystrice. Rieka má byť súčasťou mesta a nie ohradená betónom. Viazne odstraňovanie nefunkčných stánkov. Likvidovanie vrakov vozidiel z ulíc sa deje pomaly. Zrejme bude treba do toho ešte viac šťuchať. Určite sa budem angažovať za rovnoprávne postavenie žiakov všetkých škôl. S kolegami z klubu BBA už viac ako desať rokov držíme každý pracovný štvrtok popoludní službu v občianskej poradni. Tak ako tomu bolo doteraz, vážne chcem brať podnety, s ktorými sa na nás obracajú Bystričania osobne, telefonicky či mejlom. Je toho dosť, čo nás čaká. Mali sme hneď po Novom roku strategické zasadanie klubu. Okruhy sme nahrubo zosumovali. Vo februári pokračujeme.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Služobne som druhým najstarším poslancom. Som teda aktérom početných rozhodnutí, ktoré posunuli Banskú Bystricu dopredu. Zároveň som svedkom takých uznesení, čo rozvoj mesta zabrzdili. Viem, je to nepríjemné, keď na tieto negatíva poukazujem. Počúvam výhovorky, vraj netreba sa pozerať dozadu. Lenže z minulosti sa treba poučiť „hic et nunc“ – „tu a teraz“ pre lepšiu budúcnosť. V detstve sme bývali v jednej domácnosti tri generácie. Starý otec niesol životnú skúsenosť. Niekedy jeho obozretnosť liezla na nervy, ibaže v drvivej väčšine prípadov mal apko, tak sme ho volali, pravdu. Pre rodinu bolo väčšinou osožné, ak sa držala jeho rád. Našu kvalitu života vylepšoval. Pritom on mal z toho neraz povinnosti a starosti, prácu navyše. Vedel uprednostniť širšie dobro na úkor osobnej pohody. V takýchto intenciách, keď budem mať primerané zdravie, uvažujem ešte o svojom kandidovaní.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…