Stopy dávnej minulosti I – IV, Odkryté dejiny, Putovanie stáročiami, Hľadanie stratených svetov ako aj mnoho ďalších titulov patrí k výsledkom mnohoročného bádania jedného z najuznávanejších slovenských historikov a súčasných publicistov – Pavla Dvořáka. Známy archeológ a bádateľ stál aj pri zrode literatúry faktu na Slovensku a významne sa zaslúžil o popularizáciu našich dejín v širokej verejnosti.

Plagát_na_prednášku_Pavla_Dvořáka_MEDENÉ_MESTOHistorik Pavel Dvořák už o niekoľko dní opäť navštívi mesto pod Urpínom, aby Bystričanom osobne priblížil jeden z 18 – tych dielov populárneho seriálu pod názvom Hľadanie stratených svetov, ktorý je známy aj z vysielania verejnoprávnej televízie. No a práve prvým dielom spomínaného seriálu je časť nazvaná Medené mesto, ktorá je zároveň rovnomenným názvom pripravovanej besedy. Tak ako napovedá samotný názov, účastníci besedy budú mať možnosť v zhliadnutom dokumente i v následnej besede s Pavlom Dvořákom spoznať podrobnosti a význam ťažby banskobystrickej medi v kontexte rozvoja stredovekej Európy.

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom a Banskobystrickou revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu – Permonom, pripravili pre návštevníkov stretnutie s historikom, prozaikom, publicistom, autorom literatúry faktu a scenáristom Pavlom Dvořákom, aby aj takýmto spôsobom upevnili vzťah Banskobystričanov k svojmu mestu.

Organizátori moderovanej prednášky okrem premietania dokumentu v rámci besedy ponúknu aj priestor na zamyslenie sa a na spoločnú diskusiu nielen o histórii medeného mesta.Podujatie je spojené s predajom kníh z edície Stopy dávnej minulosti i s autogramiádou autora.

Vydať sa na cestu za poznaním histórie svojho mesta v sprievode Pavla Dvořáka, môžu návštevníci Stredoslovenského múzea už túto sobotu, tj. 14.12.2013 o 15,00 hod. v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vstup na podujatie je voľný.