Participatívny proces zameraný na hľadanie budúceho významu a využitia Medeného  hámra, dôležitej technickej pamiatky v Banskej Bystrici, je v polovici. Prvým krokom  k dosiahnutiu cieľa bol dotazník, do ktorého sa počas júla zapojilo takmer 1 200  respondentov. Aktuálne sa realizujú individuálne hĺbkové rozhovory so zástupcami rôznych  skupín. Výskumnú správu vo forme verejnej prezentácie by mali zástupcovia mesta predstaviť v novembri  tohto roka.

Participatívny proces spustilo mesto Banská Bystrica v spolupráci s OZ ZA! Medený hámor v  júli tohto roku. Na realizáciu oslovilo skúsený kolektív Spolka, ktorý sa venuje témam  architektúry a sociológie. „Teší ma, že do dotazníkového prieskumu sa zapojilo viac ako tisíc ľudí, pričom takmer 80 percent tvorili Banskobystričanky a Banskobystričania. Znamená to, že obyvateľom mesta záleží na tom, čo sa v ich okolí deje a chcú byť nápomocní samospráve aj pri takýchto náročných výzvach, akými využitie Medeného hámra v budúcnosti jednoznačne je,“ hovorí  primátor Ján Nosko.

V súčasnosti výskumníci postupne spracúvajú a vyhodnocujú dotazník a jeho výsledky overujú v individuálnych rozhovoroch so zástupcami rôznych skupín. V rámci participácie sa uskutočnil aj spoločný workshop pre predstaviteľov viacerých inštitúcií a odbornú verejnosť. Okrem  obhliadky areálu Medeného hámra bola jeho súčasťou aj mapovacia hra.

„V nasledujúcich mesiacoch budú výskumníci zo Spolky pracovať na interpretácii a spracovaní výsledkov výskumu. Tie budú základom pre zadanie architektonickej súťaže na revitalizáciu areálu, ktorá poslúži aj ako podklad pre územný plán zóny, ktorý stanoví, aké funkcie budú v tomto chránenom areáli národných kultúrnych pamiatok prípustné,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

V rámci propagácie témy Medeného hámra pripravilo OZ ZA! Medený hámor v uplynulých  mesiacoch niekoľko podujatí, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou verejnosti. Na  komentovanej prehliadke či premietaní filmu Cesty medi sa zúčastnili desiatky záujemcov. „Do konca septembra je možné v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vidieť výstavu  s názvom Vízie obnovenia 500-ročnej histórie v návrhoch študentov Fakulty architektúry a  dizajnu. Výstavný projekt prezentuje študentské práce možného využitia Medeného hámra,  kultúrne vzácneho priemyselného areálu. Všetkých pozývame,“ dopĺňa Juraj Havlík z občianskeho združenia ZA! Medený hámor.

Medený hámor je najvýznamnejšia technická pamiatka Banskej Bystrice s medzinárodným  významom, a je tiež jednou z posledných stôp „banskej“ histórie nášho mesta. Nielenže má  potenciál na rozvoj cestovného ruchu mesta a regiónu, ale má potenciál stať sa turistickou  bránou do atraktívneho banského regiónu. Ide o druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území  Slovenska, ktorý fungoval nepretržite takmer 500 rokov (1496 – 1991), a ktorý sa môže  pochváliť nejednou inováciou a svetovými patentami.