Desiateho marca sa v Banskej Bystrici otvoria dvere miestností celkom 79 volebných okrskov. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vám ale nemusia ujsť ani v prípade, že sa v čase ich konania nebude nachádzať v Banskej Bystrici, ale trebárs na lyžovačke v Tatrách. Stačí k tomu voličský preukaz.

Voliť môžu aj Banskobystričania, ktorí budú v čase konania volieb v zahraničí. Tí si museli zaslať do piatku na mestský úrad žiadosť o voľbu poštou. Včera dopoludnia evidoval banskobystrický mestský úrad 255 takýchto žiadostí. Týmto voličom zašle mesto hlasovacie lístky, obálku, poučenie a návratnú obálku na voľbu poštou.

Tí Banskobystričania, ktorí budú 10. marca na území Slovenska, ale nie v mieste svojho trvalého bydlisk,a budú môcť navštíviť hociktorú z volebných miestností v republike, kde im bude hlasovanie umožnené pri predložení voličského preukazu.  Tento bude od štvrtka 9. februára 2012 do štvrtka 8. marca 2012 vydávať Matričný úrad, ohlasovňa pobytu, kancelárie č. 79 a 78  na banskobystrickom mestskom úrade, ktoré sú otvorené v pracovných dňoch v pondelok, v utorok a vo štvrtok od 8:00 do 16:00, v stredu od 8:00 hod. do 17:00 hod., a v piatok od 8:00 hod. do 15:00 hod. Voličský preukaz sa vydáva voličovi osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na základe platného občianskeho preukazu.