Parkovisko pri Mestskom úrade sa definitívne uzavrie piateho mája, a následne zhotoviteľ stavby začne s budovaním polyfunkčného domu VAVPARKING 1 banskobystrického developera VAV invest.

vaparkingInvestor plánoval začať s výstavbou ešte v marci, kedy napokon došlo k odstráneniu stromov z plochy, pričom samotné bezplatné parkovanie mohla verejnosť využívať aj naďalej. Z dôvodu dlhšieho výberu zhotoviteľa stavby sa napokon s prácami v lokalite začne od nasledujúceho týždňa, pričom zhotoviteľ by mal lokalitu prebrať už tento utorok. Ako informuje internetová stránka mesta, definitívne uzatvorenie parkoviska prebehne v nedeľu 5. mája popoludní.

Spoločnosť VAV invest na začiatku roka avizovala začatie výstavby polyfunkčného domu s prevažujúcou funkciou parkovania a obchodu, vo februári a následne možné otvorenie objektu v novembri tohto roku. V súvislosti s posunom výstavby je tak predpoklad, že nový parkovací dom bude slúžiť svojmu účelu začiatkom budúceho roka. Investor už avizoval, že ceny parkovného na viac než dvoch stovkách parkovacích miest, budú priaznivejšie, než bežné ceny parkovania v meste.

Mesto v súvislosti s výstavbou už dlhšie vodičov upozorňuje, aby svoje vozidlá parkovali na oficiálnych parkovacích plochách z oboch strán bývalého Domu kultúry. V uplynulých týždňoch tiež samospráva v lokalite za Mestským úradom vytvorila v rámci existujúcej komunikácie takmer tridsiatku dočasných parkovacích miest (foto 2-4).

Aktualizácia 6.5.2013: Internetová stránka mesta informuje, že investor opätovne odložil termín začatia výstavby.