Tempo prác na bývalom parkovisku pri mestskom úrade, kde má banskobystrický developer úmysel vybudovať parkovací dom, opadlo. Dôvodom sú viaceré nepredvídané prekážky, ale aj úprava stavebného projektu.

vavparking - oktober 2013Pôvodným zámerom investora bolo začať stavbu ešte vo februári respektíve marci tohto roka a v tomto čase už mal byť parkovací dom otvorený. Zdržal sa ale výber hlavného zhotoviteľa stavby a pôvodné parkovisko sa definitívne oplotilo až v júni, kedy sa začalo so zemnými prácami.

V rámci nultej etapy stavby bolo potrebné najskôr preloženie všetkých inžinierskych sietí a tu vznikli nečakané problémy, ktoré oddialili ďalšiu výstavbu. „Cez pozemok idú tri káble vysokého napätia, ktoré patria Stredoslovenskej energetike. Napriek našej snahe o čo najskoršie preloženie, musia tieto káble preložiť pracovníci SSE, nakoľko je na ne napojených viacero objektov,“ hovorí konateľ spoločnosti VAV invest Peter Valach. S takým množstvom pod zemou umiestnených káblov vysokého napätia ale nepočítala projektová dokumentácia, a tak bolo nutné samotnú prekládku doprojektovať a projekty technicky overiť.

„Zároveň nás požiadali aj vodárne, že si potrebujú na predmetnom pozemku spraviť štartovaciu jamu na rekonštrukciu vodovodného potrubia zásobujúceho vodou Uhlisko, ktoré je v havarijnom stave,“ doplnil Valach.

Aj preto sa až v priebehu uplynulých mesiacov do finálnej fázy dostala príprava konečných realizačných projektov výstavby, ktoré ešte vyvolali dodatočné rokovania developera so stavebníkom a financujúcou bankou.

Projekt opäť predpokladá výškovú budovu

Developer projektu sa počas prípravy stavby stretol s veľkým záujmom o prenájom priestorov v tomto polyfunkčnom objekte. Aj preto sa chce vrátiť k pôvodnej myšlienke výstavby 11-poschodovej administratívnej časti v popredí parkovacieho domu. Proti tomu sa v minulosti postavila časť tamojších obyvateľov, podľa ktorých by išlo o prílišné zahusťovanie lokality. Avšak ako pre BBonline.sk podotkol konateľ spoločnosti VAV invest Peter Valach, takáto výšková budova je v súlade s platným územným plánom.

vavparking„V novembri budeme žiadať mesto o povolenie zmeny stavby pred dokončením. Samozrejme, tento proces bude istý čas trvať, takže reálne začneme zakladanie stavby najskôr v januári až februári 2014,“ hovorí Valach. Dokončenie stavby je naplánované približne o rok, v októbri 2014.

Pôvodné parkovisko na tomto mieste disponovalo viac než osemdesiatkou parkovacích miest, pričom vyše dvadsať z nich bolo vyhradených pre potreby mestského úradu a mestskej polície. Súčasťou nového komplexu má byť celkom 204 parkovacích miest na štyroch podlažiach, na ktoré sa vodiči dostanú pomocou vnútorných rámp. Predná časť budovy bude vyčlenená pre supermarket, ale aj reštauráciu, kaviareň a ďalšie obchodné priestory. Najvyššia, rohová časť budovy smerom k Námestiu Slobody bude plniť funkciu administratívnej budovy.