Športové organizácie spoločne s mestom pod Urpínom povzbudzujú Banskobystričanky a Banskobystričanov, vrátane detí a mládeže, aby počas Olympijského dňa boli aktívni. Pohyb sa môže vzťahovať na všetky typy telesnej aktivity. Zapojiť sa do neho môžu osoby všetkých vekových kategórií. V rámci série podujatí Olympijských festivalov sa 21. júna 2024 uskutoční v Parku pod Pamätníkom SNP Beh olympijského dňa.

Doterajšie jarné počasie v uplynulých týždňoch veľmi neprialo športovým podujatiam, ktoré sa mali organizovať vonku na športoviskách. Z tohto dôvodu sa neuskutočnili súťaže v rámci Olympijského festivalu detí mesta v areáli ZŠ Golianova pre žiakov II. stupňa, a ani v ZŠ J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici pre školákov I. stupňa.

Organizátori sa rozhodli presunúť akciu zo športového areálu Strednej športovej školy Banská Bystrica do Parku pod Pamätníkom SNP. Beh olympijského dňa sa uskutoční v piatok 21. júna tohto roka so začiatkom o 9:00 hod. Cieľom je zapojiť do podujatia čo najviac detí a školákov z materských, základných a stredných škôl.

Behať sa bude štafetovo, jedno kolo s olympijskou pochodňou, za účasti bývalých slovenských olympionikov Martiny Hrašnovej a Pavla Blažeka. Súčasťou športového podujatia budú aj sprievodné aktivity organizované Centrom voľného času JUNIOR.

Počas trvania podujatia od 8:30 do 12:00 hod. bude korčuliarska dráha v Parku pod Pamätníkom SNP uzavretá. Ďakujeme za pochopenie.