Pápež Benedikt XVI. v utorok 20. novembra 2012 vymenoval nového banskobystrického diecézneho biskupa. Viac než rok po smrti biskupa Rudolfa Baláža, sa ním stal doterajší nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec.

Rímsko-katolícka cirkev stratila hlavu banskobystrickej diecézy vlani v lete. Rudolf Baláž umrel v závere júla 2011. Od tejto chvíle sa špekulovalo o jeho možnom nástupcovi, rozhodnutie bolo ale priamo na strane Vatikánu a pápeža Benedikta XVI. V súvislosti s novým biskupom sa hovorilo najmä o Mariánovi Bublincovi, ktorý sa Balážovej smrti stal administrátorom Banskobystrickej diecézy. V auguste však súhlasil s návratom odvolaného trnavského arcibiskupa Bezáka do banskobystrickej diecézy.

Definitívne rozhodnutie o novom biskupovi padlo až dnes. Pápež do funkcie banskobystrického diecézneho biskupa vymenoval doterajšieho nitrianskeho pomocného biskupa Mariána Chovanca. Prvým miestom jeho pastoračného pôsobenia bola Farnosť Nitra – Dolné mesto, potom Farnosť Dražovce. Od roku 1990 pokračoval v teologických štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (KUL) v Poľsku. Od 1993 prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského na Teologickom inštitúte v Nitre. Popri vysokoškolskej pedagogickej praxi sa venuje pedagogickým aktivitám na základných a stredných cirkevných školách. Pôsobil v redakčnej rade mesačníka Duchovný pastier (1990 – 1999), v diecéznej komisii pre kultúru a tlač i v diecéznej ekonomickej komisii. V rokoch 1996 – 2003 bol členom Diecézneho tribunálu ako promotor iustitiae. V roku 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského (maxitensis) titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca dňa 18. 9. 1999 v Nitre. Od augusta 2000 je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a od 1. 3. 2003 generálnym vikárom v Nitre. Od roku 2000 je predsedom Teologickej komisie KBS a tiež aj predsedom Subkomisie pre náuku viery KBS.

„Zverejnenie sme prijali v kaplnke Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Spoločnou modlitbou sme poďakovali za dar, ktorý Svätý Otec dal našej diecéze. Skončilo sa pomerne dlhé očakávanie v modlitbách. Chceme v nich pokračovať a nášmu novému pastierovi vyprosovať Božie požehnanie a silu do zodpovednej úlohy – stať sa otcom a vodcom v novej diecéze,“ uvádza vo vyhlásení Banskobystrickej diecézy jej doterajší administrátor Marián Bublinec.