Novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá ukladá majiteľom spoločenských zvierat povinnosť označiť ich čipom, platí od 1.novembra 2011. Napriek tomu mnohí z tých, ktorých sa to týka, nemajú o danom zákroku dostatočné informácie. 

Povinné označenie čipom platí pre všetky psy, mačky a fretky narodené po 1.11.2011. Ak patríte k majiteľom, ktorých spoločenské zviera sa narodilo ešte pred týmto dátumom, platí pre vás dvojročné prechodné obdobie. Počas neho musí byť váš domáci miláčik začipovaný, a to najneskôr do 30. septembra 2013. Na zvieratá narodené pred 1.11.2011, ktoré sú predmetom predaja, sa nevzťahuje dvojročné prechodné obdobie. Musia byť teda označené skôr, ako zmenia svojho majiteľa. Informácie o tomto zákroku sú pomerne málo dostupné, ak však túto povinnosť nedodržíte, hrozí vám pokuta až do výšky 370 eur.

Veterinárka Lenka Sebínová vidí negatívum takéhoto zákroku jedine v tom, že ľudia majú často pocit, že sú tlačení do niečoho, čo sami spraviť nechcú. Psíkom však čipovanie vôbec neškodí. Nejde o žiadny bolestivý zákrok, nakoľko aplikácia čipu je ako jednorazová injekcia: „Čip je nezameniteľné označenie psíka, to znamená, že v prípade jeho straty sa majiteľ vie ľahko nájsť. Rovnako keď sa stane, že niekto psíka vyhodí, taktiež sa dá konkrétny človek vyhľadať a následne to vie byť riešené.“

Cena zákroku nie je jednotná. Podľa viacerých zdrojov sa môže pohybovať v rozmedzí od 15 až do 30 eur. Líši sa nielen od regiónu, ale aj od samotných veterinárov, ktorí si ju stanovujú sami.

Práve čip veľkosti zrnka ryže pomôže vrátiť mnohých domácich miláčikov naspäť svojim majiteľom, pretože uľahčí ich identifikáciu. Potrestaní budú môcť byť tí majitelia, ktorí svoje domáce zvieratá zanedbávajú a vyhadzujú na ulicu.