Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica v stredu, 12. januára otvorili pre verejnosť zasnežovaný okruh okolo jazera na plážovom kúpalisku. Aktuálne ide podľa ZAaRES-u len o tretí okruh na Slovensku popri Osrblí a Štrbskom plese, kde je možné bežkovať na technickom snehu.

ZAaRES pripravoval areál na plážovom kúpalisku od decembra, avšak výkyvy teplôt posúvali možnosť vytvorenia vhodných podmienok až ku polovici januára. Aktuálne je už trať zložená najmä z technického snehu upravená pre bežkárov využívajúcich voľný štýl i pre tých, ktorí si radšej nastúpia do stopy na klasiku. Základný okruh má 800 metrov. ZAaRES ešte začal aj so zasnežovaním odbočky, ktorá môže okruh predĺžiť až na 1000 metrov.

Areál bude oficiálne otvorený v pracovných dňoch v čase 7.00 do 19.00 h, počas víkendov v čase 9.00 do 17.00 h. Vo večerných hodinách bude osvetlený.

„Okruh budeme upravovať každý deň vo večerných hodinách po 20.00, preto prosíme, aby sa bežkári v tomto čase na okruhu už nenachádzali. Kým nenapadne na horách sneh, zostane v meste ratrak, potom budeme pravidelne upravovať skútrom,“ uvádza ZAaRES na svojej stránke na sociálnej sieti.

Keďže v uplynulých týždňoch sa s prechodným oteplením zhoršili podmienky pre bežkovanie v okolitých horách a nový sneh zatiaľ nepripadol, ZAaRES očakáva v areáli veľkú návštevnosť.  „Preto prosíme o ohľaduplnosť a vzájomný rešpekt pri pohybe na bežkách. Na okruhu je povolený pohyb iba na bežkách a vstup so psom je zakázaný,“ uvádza sa tiež v informácii ZAaRES-u k otvoreniu areálu.

Vďaka mrazom z utorka na stredu dosiahol potrebnú hrúbku aj ľad na jazere uprostred plážového kúpaliska. Jeho časť je tak od stredy rovnako k dispozícii verejnosti pre korčuľovanie. ZAaRES ale prosí o rešpektovanie zábran a dodržiavanie pokynov zamestnancov a strážnej služby ohľadom pohybu po ľadovej ploche.

„Zasnežovaním vyťahujeme vodu spod ľadu a miestami vznikajú praskliny, aj preto nechceme sprístupniť väčšiu časť jazera. Hĺbka vody pri zábranách dosahuje relatívne bezpečných 140 cm. Taktiež prosíme pri križovaní bežkárskej trate pred vstupom na jazero o obozretnosť. Očakávame vysokú návštevnosť korčuliarov, či bežkárov, tak aby nedochádzalo ku kolíziám,“ uvádza ZAaRES s v usmernení pre návštevníkov.