Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici pokutoval organizátorov letného hudobného festivalu na znovuotvorenom amfiteátri za nadmerný hluk. Sťažovať sa vtedy mal jeden z obyvateľov blízkych domov. Pokutu úrad napokon po odvolaní znížil.

Ako sme vás už informovali, úradníci pokutovali organizátora festivalu Rockscape za prekročenie povolených hladín hluku, ktoré sú však v nočných hodinách mimoriadne prísne. Organizátori hovoria o precedense, ktorý môže skomplikovať organizáciu všetkých kultúrnych a športových podujatí s väčšou hladinou hluku na Slovensku.

rockscape piatok (78)„V tomto prípade z hľadiska závažnosti, bolo nadmerným hlukom vysoko prekračujúcim limitné hodnoty, ovplyvňované rozsiahle, obývané územie, pričom nadmernému hluku bola vystavená celá populácia, vrátane citlivých populačných skupín, detí, starších ľudí, ľudí chronicky chorých, najmä na hypertenziu a kardiovaskulárne ochorenia, u ktorých je pobyt v hlučnom prostredí rizikovým faktorom a zhoršuje ich zdravotný stav. Expozícia hluku bola vysoko významná nielen vo večerných, ale i v nočných hodinách, čiže v čase, ktorý je určený k odpočinku a regenerácii organizmu ľudí,“ uvádza sa v stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

Občianske združenie Art 77, ktoré festival organizovalo, sa proti rozhodnutiu RÚVZ odvolalo a ten napokon pôvodnú štyristo eurovú pokutu znížil na 300 eur.

 „V odvolaní podanom v zákonnej lehote, účastník konania nepopieral zistené  porušenie povinností, stanovených pre prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií   prekročením prípustných určujúcich veličín hluku preukázaných objektívnymi meraniami hluku. Žiadal, aby RÚVZ znížil pokutu uloženú Občianskemu združeniu ART  77. Poukázal na organizačné opatrenia, ktoré vykonal po oboznámení sa s obsahom podnetu občana, ktoré spočívali v presunutí všetkých hudobných vystúpení po 24. hodine do uzavretého priestoru, ďalšie plánované hudobné vystúpenia boli nahradené premietaním filmov a tiež presunuté do uzavretého priestoru. Uviedol predpoklad, že vykonané opatrenia dopomohli k minimalizácii rušenia hlukom,“ uviedla vedúca odboru hygieny banskobystrického RÚVZ Kvetoslava Koppová.