Ako sme už na portáli BBonline.sk informovali, keďže výstavba plánovaného nového mosta do Iliaša zaostáva, od minulého týždňa je realizovaná oprava doterajšieho premostenia do Iliaša. Táto bude pokračovať aj v predvianočnom týždni.

Mesto Banská Bystrica v zastúpení správcom miestnych komunikácií a v spolupráci so spoločnosťou MHRČ, s.r.o., ktorá prevádzkuje v Iliaši miestny kameňolom, bude od pondelka, 16. decembra 2019 do štvrtka, 19. decembra 2019 denne v čase od 08.00 do 17.00 h pokračovať v realizácii nevyhnutnej opravy mosta ponad rieku Hron vedúceho zo Zvolenskej cesty do miestnej časti Iliaš, Banská Bystrica.

Z uvedeného dôvodu bude most naďalej úplne uzatvorený pre motorovú dopravu. Chodcom, prípadne cyklistom, bude umožnený prechod po časti mosta vyhradenej pre chodcov. Motorová doprava v nevyhnutnej miere bude mať vytvorenú obchádzkovú trasu z MČ Iliaš po účelovej nespevnenej komunikácii do obce Vlkanová a naopak.

Linky MHD budú v týchto dňoch premávať len po zastávku „Iliaš, pri moste“. V prípade nevhodných poveternostných podmienok budú práce na oprave mosta prerušené, resp. presunuté, o čom vás budeme včas informovať.