Tatranska-ulica_48V pondelok 20. októbra 2014 sa začnú práce, ktorými mesto Banská Bystrica pokračuje v komplexnej oprave miestnej komunikácie na Tatranskej ulici 72 – 92 vrátane plôch na parkovanie.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok je predpokladaný termín ukončenia prác najneskôr do 3. novembra 2014. K uvedenému dátumu by sa mali zrealizovať opravy prejazdnej časti vozovky, ako aj odstránenie zatrávňovacích panelov a ich výmenou za asfaltový povrch. Počas opravných prác zostane prejazdná pravá časť vozovky, na ktorej v súčasnosti motoristi parkujú svoje vozidlá šikmým státím. Znemožnené bude aj parkovanie motorových vozidiel v opravovanom úseku ulice. V prípade priaznivého počasia bude po ukončení opravy asfaltového povrchu na parkovacích miestach doplnené vodorovné dopravné značenie. Vodiči budú môcť svoje vozidlá parkovať na parkovisku na Pieninskej ulici.

Na vyznačenie priestoru stavebných prác bude použité dočasné dopravné značenie, ktoré je potrebné dodržiavať a rešpektovať. Mesto žiada všetkých vodičov motorových vozidiel, aby svoje vozidlá neparkovali na komunikácii, ktorá bude slúžiť na prejazd Tatranskou ulicou v čase opravy komunikácie.