Úspešný online literárny festival pokračuje druhým vydaním. Prvé kolo predstavilo čítania z domáceho pohodlia desiatich významných autorov a autoriek. Každý deň od 18.3. do 22.3. sa vždy predstavili dve výrazné mená súčasnej slovenskej a českej poézie. Projekt teraz pokračuje.

Od piatka 27.3. do utorka 31.3. sa uskutočnia live prenosy vždy o 18.00 a 19.00 h na Facebooku projektu Básne SK/CZ, respektíve prostredníctvom Facebook eventu.

„Prvé kolo ukázalo, že ľudia potrebujú kultúru aj v karanténe,“ hovorí koordinátor projektu, básnik Michal Tallo. Spolu s ním podujatie dramaturgicky a organizačne pripravuje český básnik Jan Škrob.

Každé z videí prvého kola festivalu má približne tisíc zhliadnutí. „Poézia zažila renesanciu a ukázala sa byť atraktívnou pre širšie publikum, než sme čakali. Ukázalo sa, že intimita básní vie v týchto dňoch čiastočne nahradiť nedostatok socializácie. Poézia lieči a spája,“ dopĺňa Tallo. Všetci účinkujúci nápad čítať zo svojho domova prijali nadšene a zatiaľ ho vždy zvládli aj technicky, hoci sa obávali.

Festival síce druhým kolom v súčasnej podobe pravdepodobne skončí, organizátori uvažujú nad prípravou iných cyklov online literárnych podujatí, napríklad diskusií s autormi, autorkami alebo prekladateľmi, prekladateľkami. Keďže projekt zatiaľ nie je financovaný z verejných zdrojov, čítania poézie sa dajú podporiť na stránke GO OUT napríklad kúpou zborníka súťaže Básne SK/CZ.

PROGRAM

Piatok 27.3.

18:00 Petr Borkovec
Petr Borkovec (1970) je prekladateľ, básnik a prozaik, držiteľ Ceny Jiřího Ortena (1995) či nemeckej Ceny Huberta Burdy (2001). Jeho básne vyšli vo väčšine európskych jazykov. Narodil se 17. apríla 1970 v Louňovicích pod Blaníkem. Je dramaturgom nakladateľstvaa literárnej kaviarne Fra. Medzi jeho nejnovšie knihy patrí Petříček Sellier & Petříček Bellot(2019), Herbář k čemusi horšímu (2018, nominácia na cenu Magnesia litera), Lido di Dante (2017), Zlodějíček (2014), Milostné básně (2012) a iné.

19:00 Zoltán Németh
Zoltán Németh (1970) je maďarský básnik, literárny historik a kritik na Slovensku. Narodil sa v Nových Zámkoch. Zaoberá sa postmodernou literatúrou, otázkami pseudonymov v literatúre, transkultúrnou literatúrou. Je redaktorom literárneho časopisu Irodalmi Szemle. Vo vydavateľstve Kalligram vydal sedem básnických zbierok v maďarčine; v slovenskom preklade Petra Macsovszkého mu v roku 2019 vyšiel výber Kunstkamera. Od r. 2017 žije vo Varšave, je profesorom Varšavskej univerzity.

Sobota 28.3.

18:00 Zuzana Husárová
Zuzana Husárová (1983) je literárna vedkyňa a poetka. Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií, na interaktívnych literárnych projektoch spolupracuje s Ľubomírom Panákom. Debutovala knihou vizuálnej poézie liminal (v anglickom jazyku 2012, v slovenskom jazyku 2013), ktorá je súčasťou transmediálneho projektu, na ktorom spolupracuje s vizuálnou umelkyňou Amaliou Roxanou Filip (www.liminal.name). Druhá kniha vizuálnej poézie lucent (2013) je taktiež súčasťou projektu s Amaliou Roxanou Filip, do ktorého patria okrem knihy aj zvuková poézia a živé performancie.

19:00 Dominika Moravčíková
Dominika Moravčíková (1992) sa narodila v Strečne. Od októbra 2019 je doktorandkou Ústavu hudební vědy na FF UK v Prahe. Ako externá prispievateľka spolupracuje s angažovaným mesačníkom Kapitál a je členkou organizačného tímu literárneho projektu Medziriadky. Prebýva striedavo v Prahe, v Strečne a Súľove. V roku 2019 sa stala absolútnou víťazkou literárnej súťaže Básne SK/CZ, ako aj súťaže Poviedka.

Nedeľa 29.3.

18:00 Alžběta Stančáková
Alžběta Stančáková (1992) vyštudovala bohemistiku a komparatistiku na FF UK v Prahe. V súčasnej dobe je doktorandkou na FF MU v Brne. Príležitostne prekladá z francúžštiny a angličtiny. V roku 2014 debutovala zbierkou Co s tím, za ktorú obdržala Cenu Jiřího Ortena. Básne, poviedky a kritiky publikovala v časopisoch Psí víno, Souvislosti, H_aluze, Glosolália či Dobrá adresa. Jej texty boli preložené do nemčiny, polčiny a rumunčiny.

19:00 Peter Brezňan
Peter Brezňan (1978), vyštudoval estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal i PhD. Dlhodobo sa aktívne venoval divadlu. V súčasnosti „na voľnej nohe“ publikuje odborné články, spoluorganizuje vedecké konferencie. Je editorom zborníka Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského (2017). Jeho básne boli publikované v časopisoch Vlna, Romboid, Rak i Tvar. V roku 2017 vydal debutovú básnickú zbierku Skúsenosti týchto dní (zvierat).

Pondelok 30.3.

18:00 Adam Borzič
Adam Borzič (1978) je šéfredaktorom literárneho obtýždenníku Tvar od roku 2013. Spolu založil básnickú skupinu Fantasía, s ktorou vydal spoločnú knihu Fantasía (2008). Ďalej publikoval básnické zbierky Rozevírání (2011), Počasí v Evropě (2013), za ktorú bol v roku 2014 nominovaný na Magnesiu Litera, Orfické linie (2015), Západo-východní zrcadla (2018) a Dějiny nitě (2020). Ukážky z jeho poézie boli preložené do niekoľkých európskych jazykov. Popri literatúre sa zaoberá psychoterapiou a spiritualitou.

19:00 Marie Iljašenko
Marie Iljašenko (1983) sa narodila v Kyjeve a vyrastala v Polici nad Metují. Vyštudovala komparatistiku a východoeurópske štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe, v súčasnosti pracuje ako knižná redaktorka a prekladateľka. Vydala zbierky Osip míří na jih (2015, nominácia na cenu Magnesia Litera za debut) a Sv. Outdoor (2019). Jej básne boli preložené do niekoľkých jazykov. Bola tiež nominovaná na Drážďanskú cenu lyriky a Cenu Jana Buriana. Žije v Prahe.

Utorok 31.3.

18:00 Katarína Kucbelová
Katarína Kucbelová (1979) sa narodila v Banskej Bystrici, žije v Bratislave. Je autorkou štyroch básnických kníh: Duály (2003), Šport (2006), Malé veľké mesto (2008) a Vie, čo urobí (2013). V roku 2019 jej vyšla prozaická kniha Čepiec, ktorá je momentálne nominovaná na cenu Anasoft litera. Pracuje ako kultúrna manažérka.

19:00 Petra Strá
Petra Strá (1979) vydala zbierky Volavka (2013), a Vríka(2017). Publikovala v rôznych literárnych časopisoch (Host, Tvar aj.). Je zakladateľkou a poetkou la školy, hudobnej školy autorské tvorby a improvizácie pre deti už od nejnižšieho veku. Autorka piesňových textov, novej hudobnej pedagogiky založenej na hudebných obrazoch, la-strojoch a princípe ponechania pôvodu. Vyštudovala dopravné inžinierstvo, geografiu a tvorivé písanie. Žije v Prahe.