Deti v základnej škole pri zdravotníckom zariadení v Banskej Bystrici sa veľmi tešili na príchod Matej Tótha, olympijského víťaza v chôdzi na 50 km na OH v Rio de Janeiro.

_a250099Matej Tóth prišiel s úsmevom, zlatou olympijskou medailou a pokorou sebe vlastnou. Porozprával deťom o pocitoch počas zlatých pretekov i v cieli, o odriekaní a ťažkých tréningoch, ktoré víťazstvu predchádzali, o špeciálnych stravovacích návykoch, ale hlavne o ľuďoch. O ľuďoch, ktorí pri ňom stoja, pomáhajú a podporujú ho a bez ktorých by tento úspech nedosiahol. Matej vyjadril vďačnosť rodičom za život, výchovu a dar dôležitých vôľových vlastností a manželke a deťom za lásku a podporu. Deti mali možnosť precítiť pocity Matej Tótha spoločným pozeraním videa z pretekov, obohatené o jeho osobný komentár a zároveň s veľkým nadšením privítali možnosť založiť si na krk zlatú olympijskú medailu.

Matej s úsmevom odpovedal na všetky detské otázky, zapózoval na spoločné fotografie a dodával deťom energiu pri uzdravovaní úprimným podávaním ruky a milými povzbudzujúcimi slovami. Deti si pre spomienku odniesli fotografiu s osobným Matejovým venovaním. Matej deťom zaželal skoré uzdravenie, veľa pozitívneho myslenia a veľa lásky. Všetky deti odchádzali obohatené o stretnutie s veľkým človekom a priateľom.