Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 podporí aj tento rok  deti z banskobystrických materských a základných škôl na súťažiach organizovaných v rámci  Olympijských festivalov Slovenska 2017 (OFS) pod tradičným heslom „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

Olympijské festivaly odštartoval v meste pod Urpínom Sásovský trojboj, ktorý sa uskutočnil v stredu 3. mája v športovom areáli ZŠ Ďumbierska v Sásovej. Žiaci prvého stupňa základných škôl sú rozdelení do troch obvodov, a tak olympiády pokračujú už v stredu 24. mája v Základnej škole Moskovská na Fončorde. Nádejné športové talenty budú súťažiť v niekoľkých disciplínach, ktorými sú člnkový beh, skok do diaľky z miesta i hod plnou loptou. Kolektívy dievčat si zmerajú sily vo vybíjanej  a pre chlapcov je pripravený  futbal. Vo štvrtok, 8. júna bude pokračovať pre žiakov prvého stupňa základných škôl  Deň plný športu v športovom areáli základnej školy na Golianovej ulici.

Posledný májový deň privíta Základná škola Golianova žiakov druhého stupňa banskobystrických základných škôl. V rámci Športovej olympiády si zmerajú sily dievčatá  a chlapci v behu na 60 m a 800 m, štafetovom behu 4 x 250 m a v skoku do diaľky. Kolektívy budú súťažiť v basketbale, vybíjanej, futbale a floorbale.

Štadión SNP na Štiavničkách sa už teší na najmenších účastníkov v rámci obľúbenej Športovej olympiády detí materských škôl. Škôlkári aj tento rok zabojujú o putovný pohár primátora v stredu 14. júna. Olympijské festivaly budú zakončené týždeň pred letnými prázdninami. Park pod Pamätníkom SNP sa stane v piatok, 23. júna dejiskom športového sviatku – Olympijského dňa.