Novinár, advokátka a oznamovateľka korupcie budú na októbrovej Dišpute v banskobystrickej záhrade CNK hovoriť o whistleblowingu.

Oplatí sa na Slovensku bojovať proti korupcii? Ako bojovať a neublížiť si, kde nájsť radu a pomoc pri boji s korupciou? Čo robiť, keď zistíme, že mesto, obec alebo organizácia koná korupčne? Ktorému z príslušných orgánov sa s takou informáciou ozvať? Kedy sa oplatí kontaktovať médiá?

To sú otázky, na ktoré sa budú snažiť odpovedať hostia Dišputy, už tradičného formátu banskobystrických diskusií. Diskusie na tému whistleblowing sa ako hostia zúčastnia:

Marianna Leontiev, externá advokátka Nadácie Zastavme korupciu, ktorá sa venuje nahlasovaniu korupcie na pracovisku z právneho hľadiska a z pohľadu ochrany nahlasovateľa.

Marta Bočeková, nahlasovateľka korupcie ako kontrolórka na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorú zamestnávateľ po nahlásení korupcie vyhodil. Súd však nakoniec rozhodol, že neprávom. Prípad Marty Bočekovej bol silne medializovaný.

Martin Turček, investigatívny novinár z Aktualít, ktorý sa venuje nahlasovaniu korupcie z novinárskeho pohľadu, mimo pracoviska. Zameriava sa hlavne na korupciu vo verejnej správe a samospráve.

Októbrová dišputa, ktorá je ďalšou zo série diskusií o občianskom aktivizme a ostatných pálčivých témach na Slovensku, sa uskutoční v utorok 2. októbra o 18.00 h v Záhrade CNK (Beniczkeho pasáž) v Banskej Bystrici. Moderuje Kajo Zbořil.

Organizátorom Dišpút je platforma NIE V NAŠOM MESTE, v spolupráci s Centrom komunitného organizovania a Nadáciou Zastavme korupciu.

Whistleblowing – 16. októbra 2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Iné, neformálne pomenovanie tohto zákonu znie aj „zákon o whistleblowingu“.  Cieľ tohto zákona spočíva v oznamovaní protispoločenskej činnosti, taktiež zákon upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti. Whistleblowerom rozumieme osobu, ktorá upozorní verejnosť na protispoločenské konanie, ktoré by inak zostalo utajené.