Banskobystrický okrášľovací spolok, ktorý spustil projekt s názvom „Bystrické strašidlá – stavby, ktoré špatia naše mesto“, začína na základe podnetov od verejnosti zostavovať rebríček najviac zanedbaných budov. Hlasovanie sa nachádza na stránke okrášľovacieho spolku a  prebieha od 18.6.2012 do 1.7.2012.

Foto: bbos.sk

Cieľom projektu je zapojiť verejnosť do diskusie o stave budov v Banskej Bystrici, a to formou zasielania podnetov s fotografiami, adresami alebo názvami najhorších stavieb v meste a následným hlasovaním v rebríčku. Na základe výsledkov budú oslovení vlastníci budov, ktoré najviac špatia naše mesto, a budú hľadané možné riešenia nevyhovujúceho stavu.

Po ukončení prvej fázy, počas ktorej ľudia posielali svoje tipy na najviac zanedbané budovy v meste, odštartovalo dňom 18. 6. 2012 verejné hlasovanie prostredníctvom web stránky BBOS. Hlasovacia listina obsahuje popis budov, fotografie, ako aj stručný popis tej ktorej budovy počas jej niekdajšej slávy. Vďaka hlasovaniu verejnosti bude zostavený rebríček najviac zanedbaných budov na území Banskej Bystrice. Zverejnením výsledkov ankety a vlastníkov budov v zanedbanom stave sa očakáva tlak verejnosti na riešenie tohto stavu a následnú nápravu v budúcnosti.

Banskobystrický okrášľovací spolok prosí všetkých obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorým záleží na vzhľade Banskej Bystrice, aby hlasovali na stránke www.bbos.sk, a to do 1.7.2012 a vyjadrili tým svoj názor na nepekný stav niektorých budov na území mesta.