Arcibiskup Róbert Bezák sa po svojom nečakanom odvolaní vráti do známeho prostredia, do farnosti v banskobystrickej mestskej časti Radvaň. Bude tu pôsobiť ako výpomocný duchovný. Informáciu potvrdil biskupský úrad v Banskej Bystrici.

Na základe rozhodnutia Vatikánu sa po svojom odvolaní arcibiskup Bezák nesmel zdržiavať na pôde Trnavskej arcidiecézy. V zmysle kánonického práva mohol vykonávať pastoračnú činnosť na území inej diecézy a iba s povolením miestneho diecézneho biskupa.

Potrebný súhlas mu udelil administrátor Banskobystrickej diecézy Marián Bublinec, ktorý je od smrti Rudolfa Baláža až do vymenovania nového diecézneho biskupa hlavou diecézy. Urobil tak na požiadanie Václava Hypiusa, viceprovinciála redemtoristov, teda rehole, ktorej je Bezák dlhoročným členom.

Róbert Bezák pôsobil v Radvani ako správca farnosti do svojho vymenovania za arcibiskupa v roku 2009. Po odvolaní pápežom Benediktom XVI. z 2. júla tohto roku sa tak vracia do známeho prostredia.