Quantcast

Viac ako 150 vystavovateľov bude od dnešného dňa prezentovať svoje produkty a služby alebo svoj región v rámci, pre Bystricu už tradičnej, výstavy stavebníctva, recyklácie, zhodnocovania odpadov a regionálneho rozvoja. Výstavy sa otvárajú o 10.00 h a od rovnakého času budú otvorené potom každý deň až do piatku 6. mája do 18.00 h.

PRO ARCH je druhou najväčšou výstavou stavebníctva na Slovensku, pričom ide už o jej 14. ročník. Čoraz významnejšou časťou banskobystrických výstavných dní je výstava PRO EKO. Tá sa špecializuje na prezentáciu komplexných ekologických služieb a produktov, pričom ako jediná na Slovenku kladie dôraz na odpadové hospodárstvo, zber a nakladanie s odpadom. Ekologickú tému však bude pojednávať aj stánok Mesta Banská Bystrica v rámci výstavy PRO REGION prezentujúcej regióny, mestá či obce Slovenska. Banskobystrická samospráva chce netradičným mottom  Dávaj bacha na Bystricu! poukazáť na približne 40 tisíc eur ročne, ktoré vynaloží na likvidáciu čiernych skládok v rámci mesta a na možnosti, ako ich tvorbe predchádzať. Návštevníkom svojej expozície chce okrem prezentácie mesta vysvetliť, prečo zaviedlo päť komodít separovaného zberu, ktorými sú papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad.

Výstavníctvo v Banskej Bystrici si pripomína v tomto roku 30. výročie. V dňoch 10. – 19. júla 1981 sa uskutočnila výstava LES A DREVO V ŽIVOTE ČLOVEKA. Bola to prvá ekologická výstava v Československu a po prvý krát bol využitý na výstavné účely plenér pod Pamätníkom SNP, Dom kultúry a zimné štadióny. Následne v dvojročných intervaloch sa uskutočnili výstavy KOMPLEXNÉ VYUŽITIE DREVNEJ SUROVINY, NÁBYTOK A BÝVANIE.