Banskú Bystricu čaká od augusta, po 28 rokoch, rozsiahla zmena v službách zberu komunálneho a triedeného odpadu. Samospráva avizuje viaceré novinky. Zmeny prichádzajú so začiatkom platnosti novej zmluvy s dodávateľom odvozu odpadu.

Po auguste uvidia Banskobystričania v uliciach už len smetiarske vozidlá trenčianskej spoločnosti Marius Pedersen. Spoločnosť ICEKO-ONYX, ktorá dosiaľ rovnako odpady v meste odvážala, končí.

Firma Marius Pedersen, ktorá je aj prevádzkovateľom skládky odpadu v Šalkovej, bola jediným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktoré prebehlo v prvej polovici tohto roka. Nová zmluva so spoločnosťou zaisťujúcou odvoz odpadu prináša pre mesto možnosti zmien požiadaviek na kvalitu a ďalšie aspekty, k čomu aj samospráva pristúpila.

„Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa nebudú opakovať,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Novú zmluvu samospráva uzatvorila na nasledujúcich desať rokov, počas ktorých ju jednotlivé služby odvozu odpadu vyjdú spolu na takmer 22,5 milióna eur s DPH.

Pribudnú polopodzemné kontajnery

„Pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu sme kládli dôraz najmä na dodanie nových nádob na zber odpadu v zástavbe bytových domov, na zber zmesového odpadu i farebných nádob na triedený zber odpadov s umiestnením informačných nálepiek, na čistotu stojísk a nádob, ktorá bude zabezpečená pravidelným dočisťovaním a takisto na úroveň požadovanej zberovej techniky,“ približuje Dominika Smoleňová z kancelárie primátora mesta.

Ako ďalej uviedla, významnou novinkou pre mesto je i plánované zavedenie nového systému zberu komunálneho odpadu, a to prostredníctvom osádzania polopodzemných kontajnerov v niektorých vybraných častiach mesta. Zber odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov je jedným z najmodernejších systémov, ktorý prináša mnoho výhod, ako je napríklad zvýšenie estetickej hodnoty stojísk, zväčšenie zberovej kapacity, zníženie frekvencie zberu odpadov a podobne.

Kvalitu života obyvateľov mesta by malo takisto zlepšiť zabezpečenie umývania a dezinfekcie zberových nádob špecializovaným vozidlom. Ide najmä o 660-litrové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu v zástavbe bytových domov, ktoré by mali byť čistené niekoľkokrát za sezónu.

Mesto bude mať tiež lepšie možnosti kontroly výkonov zberu komunálneho odpadu, pretože vozidlá budú vybavené GPS monitorovacím systémom ich pohybu.

„Vzhľadom na fakt, že nás čaká logisticky, časovo a z hľadiska počtu plánovaných úkonov náročná zmena, dovoľujeme si požiadať všetkých obyvateľov mesta, podnikateľov i zástupcov právnických subjektov o zhovievavosť a trpezlivosť. V prípade, že zaevidujete nedostatky v súvislosti so zmenou poskytovateľa služby, môžete kontaktovať oddelenie MsÚ telefonicky na čísle 048/4330454 alebo prostredníctvom elektronickej pošty separovanyzber@banskabystrica.sk,“ dodala Smoleňová.

Aktuálna situácia v zbere odpadov

Pred začiatkom novej zmluvy ohľadom odvozu odpadu sa však komplikuje situácia so súčasnými službami. Mesto eviduje množstvo podnetov na nedostatky v zbere komunálneho odpadu.

„Situáciu, ktorá v uliciach mesta nastala v dôsledku technicko-personálnych výpadkov súčasného poskytovateľa služby, vnímame a intenzívne komunikujeme. Podľa dohody so súčasným poskytovateľom by malo dôjsť k náprave vzniknutého stavu do konca tohto týždňa tak, aby každé stojisko zberu komunálneho odpadu v meste bolo čisté. Taktiež pravidelne komunikujeme s novým poskytovateľom služby, aby už od prvého dňa uskutočňoval zber odpadov v stanovenom rozsahu,“ vysvetlila Dominika Smoleňová z kancelária primátora mesta.

„Momentálne sa intenzívne pripravujeme a robíme všetko preto, aby zmena služby prebehla bez väčších problémov. Zameriavame sa najmä na náročnosť logistiky, poskytnutie novej zberovej techniky a personálne zabezpečenie služby,“ priblížil Oliver Šujan zo spoločnosti Marius Pedersen.

Firma sa v reakcii na súčasnú situáciu v meste rozhodla urýchliť nasadenie nových vozidiel pred začiatkom novej zmluvy s mestom a využije svoje kapacity z iných prevádzok s cieľom dočistiť stanovištia do konca týždňa.